dystoni_logo.png

dystoni_kalender.jpg
stott_vart_arbeid.jpg
dystoni_facebook.jpg
dystoni_bli_medlem.jpg
Fysioterapiprosjektet gjennom tre år
Fysioterapiprosjektet gjennom tre år
I perioden 2013-2016 har Norsk Dystoniforening (NDF) sertifisert 82 fysioterapeuter i behandling av dystoni.Skrevet av leder i NDF, Anniken Hansen Med midler ExtraStiftelsen har NDF hatt mulighet til å finansiere en kursrekke for fysioterapeuter med god faglig kompetanse uten egenandel. Det ehar har vært mange bidragsytere. i prosjektet. Engasjementet og lysten til å spre kunnskap om dystoni, har vært meget stor! Arbeidet startet allerede våren 2013 med prosjektbeskrivelse. Våren 2014 arrangerte vi de første kursene i Bergen og Oslo. Siden den gang har det gått slag i slag.

NDF har oppnådd alle våre mål i løpet av prosjektperioden!
I all beskjedenhet, er dette litt av en bragd! NDF har utdannet og lært opp over 80 fysioterapeuter. Det er flere enn vi hadde som målsetting ved prosjektstart. Listen over sertifiserte fysioterapeuter er publisert på våre nettsider, se her, samt i medlemsbladet. Gjennom prosjektperioden har NDF bidratt til å øke oppmerksomhet rundt diagnosen dystoni. Fagpersoner har vist interesse for økt kunnskap om behandling av bevegelsesforstyrrelsen. Fysioterapeutene som har deltatt i kursrekken er fordelt i de fleste fylkene i vårt langstrakte land. For å spre kunnskapen har kursene blitt arrangert i Bergen, Oslo, Arendal, Molde og Tromsø. Kursene er arrangert i der hvor etterspørselen og interessen for våre kurs har vært størst. Kursrekken fysioterapi ved dystoni har ført til internasjonal oppmerksomhet!
En av våre samarbeidspartnere vil bidra til at flere land skal kunne gjennomføre liknede kurs. Flere dystoniforeninger har igangsatt egne fysioterapikurs etter å ha deltatt på/fått informasjon om vår kursrekke. Svensk Dystoniforening har videreutviklet sitt opprinnelige grunnkurs for fysioterapeuter, etter at de var tilstede på trinn 1 i Bergen 2014. I Paris oktober 2014, holdt leder i NDF Anniken Hansen et innlegg om prosjektet for medlemslandene til Dystonia Europe (DE) under D-Days. I april 2016 informerte NDF sin leder om prosjektet under D-days konferansen i Oslo. Bidragsyterne i prosjektet, nevrolog Jeanette Koht og fysioterapeut Johanna Blom, holdt begge foredrag på samme konferanse. "Nakkedystoni, - en fysioterapihåndbok" er skrevet av den anerkjente franske fysioterapeuten Jean Pierre Bleton. Boken er et viktig verktøy for fysioterapeuter som behandler pasienter med nakkedystoni . Boken inngår i kursmateriellet i kursrekken. Eli Lønne fra legemiddelforetaket Desitin, og leder i NDF Anniken Hansen, har bidratt i å oversette og forbedre språket i fysioterapihåndboken. Gjennom prosjektperioden har nevrolog Jeanette Koht skrevet Wikipedia artikkel om Dystoni på norsk, slik at informasjon ute på nettet er oppdatert, se her. Fysioterapiprosjektet har blitt presentert på Nasjonalt Dystoninettverk for norske nevrologer og barneleger i både 2014 og 2015. Våre medlemmer har fått fyldig informasjon om prosjektet via våre nettsider, Facebook siside, på NDF sine likepersonmøter og lokallagsmøter. I januar 2017 publiseres to fagartikler i bladet Fysioterapeuten (nasjonalt Fysioterapi tidsskrift.) Den ene artikkelen er skrevet av nevrolog Jeanette Koht og beskriver hva dystoni er. Den andre artikkelen er skrevet av fysioterapeut Johanna Blom og beskriver fysioterapi behandling og nakkedystoni. Kunnskapen vi har spredt til fysioterapeutene og pasientene som har deltatt, har bidratt til økt mestring og bedre livskvalitet for mange som har diagnosen dystoni. Det å være med på å bidra til at noen har fått en bedre hverdag, er bokstavelig talt lønn for innsatsen bidragsyterne har lagt ned i prosjektet.  Bidragsytere i prosjektet:
NDF vil benytte muligheten til å takke alle bidragsytere i prosjektperioden: Jeanette Koht, nevrolog Vestreviken Drammen sykehus Charalampos Tzoulis, nevrolog Helse Bergen Haukeland Universitetssykehus Inger Marie Skogseid, nevrolog Oslo Universitetssykehus, Rikshospitalet Karen Herlofson, nevrolog sykehuset Sørlandet Grit Richter, nevrolog Universitetssykehus i Nord-Norge Johanna Blom, fysioterapeut Skåne Universitetssykehus, Sverige Jean Pierre Bleton, fysioterapeut Rothschild Foundation, Frankrike Anette Holmelid Elvik, fysioterapeut Osterøy Fysikalske institutt Anniken Hansen, Leder i NDF og fysioterapeut Bidragsyterne har delt sin faglige kompetansen og bydd på seg selv! Sammen har bidragsyterne bidratt til å belyse kompleksiteten om dystoni og skapt økt interesse om diagnosen. Stor takk til pasientkasusene:
En ekstra stor takk til alle medlemmer og pasienter som har deltatt som pasientkasus! Dere har vært svært betydningsfulle! Som pasientkasus har dere bidratt til å synliggjøre mangfoldet og kompleksiteten av dystoni. Takk til alle fysioterapeutene som har vist interesse for prosjektet. Dere har bidratt til å spre kunnskap om dystoni til deres kollegaer. Tusen takk til ExtraStiftelsen som har hatt tro på prosjektet og bidratt med økonomiske midler! Uten økonomisk støtte ville ikke dette prosjektet vært mulig! Takk til ExtraStiftelsen som har gjort dette mulig! Prosjektet blir videreført i en eller annen form i 2017!   
11.01.17 21:55
Egenandel for fysioterapi fra 1. januar 2017
Egenandel for fysioterapi fra 1. januar 2017
Stortinget har vedtatt at sykdomslista for fysioterapi skal avvikles fra 1. januar 2017. Det betyr at alle som går til behandling hos fysioterapeut må betale egenandel fra 1. januar, unntatt barn under 16 år og personer som får behandling for godkjent yrkesskade.Frikort for egenandelstak 2 automatiseres fra 1. januar 2017. Fra denne datoen slipper pasientene å søke om frikort. Det kommer automatisk i posten innen tre uker etter at egenandelstaket er nådd. Dette er nytt fra 1. januar 2017 Alle pasienter får frikort egenandelstak 2 uten å søke om det. Det kommer automatisk i posten innen tre uker etter at egenandelstaket er nådd. Egenandelstaket for frikort egenandelstak 2 for 2017 er 1990 kroner. Har pasienten betalt for mye, blir beløpet pasienten har krav på automatisk tilbakebetalt. Aldersgrensen for egenandelsfritak er hevet til 16 år for frikort egenandelstak 2. Alle pasienter må betale egenandel for behandling hos fysioterapeut - unntatt barn under 16 år og personer med yrkesskade. Pasientene kan selv følge med på sine registrerte egenandeler ved å logge inn på Mine egenandeler på helsenorge.no. To frikort-ordninger:
Det finnes to frikort-ordninger i Norge, en for egenandelstak 1 og en for egenandelstak 2. De gjelder for ulike tjenester. Har du fått frikort i den ene ordningen, kan du ikke benytte det i den andre ordningen. Ordningen med frikort egenandelstak 1 er allerede automatisert, og nå blir det en tilsvarende ordning for frikort egenandelstak 2. I frikort egenandelstak 2 inngår egenandeler for: undersøkelse og behandling hos fysioterapeut (både hos avtalefysioterapeut og fastlønnet fysioterapeut i kommunen) enkelte former for tannbehandling opphold ved rehabiliteringsinstitusjoner som har driftsavtale med regionalt helseforetak behandlingsreiser til utlandet i regi av Oslo universitetssykehus - Rikshospitalet Du kan lese mer om frokort og egenandeler her.

28.12.16 14:47
God jul og fredfullt nytt år.
God jul og fredfullt nytt år.
Mot lysere tiderVi ønsker alle dystonivenner med familie, slekt og venner, samt alle våre samarbeidspartnere en hyggelig julefeiring. Snart går vi mot lysere tider og et nytt år ligger foran oss. Måtte det bli et godt og fredfullt år for oss alle. Ser frem til gode møter og samlinger i året som kommer, til inspirasjon og glede på veien videre.
18.12.16 13:22
ring_oss_paa_vaar_kontakttelefon.jpg
dystoni_videoer1.jpg
dystoni_bli_medlem1.jpg
stott_norsk_dystoniforening.png
  • Kontakt
  • Bli medlem
  • NDF lokallag

  • Om Dystoni
  • Om foreningen
  • Forside