dystoni_logo.png

dystoni_kalender.jpg
stott_vart_arbeid.jpg
dystoni_facebook.jpg
dystoni_bli_medlem.jpg
Invitasjon til likepersonsmøte og båttur på Oslofjorden
Invitasjon til likepersonsmøte og båttur på Oslofjorden
Dag: 4.mai 2017 Sted: Kaia ved Oslo Rådhus Tid: Fremmøte 17 45. Båten går kl. 18.  Møtet blir holdt på båten i salongen etter avgang. Etterpå koser vi oss med reker og noe godt å drikke. Turen tar ca 3 timer. Påmelding: Så fort som mulig så vi får oversikt over hvor mange som kommer. Håper virkelig at vi får mange med oss denne dagen .. og vi må få SOL ! Egenandel kr 300 pr deltager Sissel Buskerud Mail: buskerud@dystoni.no
16.03.17 21:23
Nye brosjyrer om dystoni og Norsk  Dystoniforening!
Nye brosjyrer om dystoni og Norsk  Dystoniforening!
Norsk Dystoniforening (NDF) har sammen med fagpersoner utarbeidet nye informasjonsbrosjyrer om dystoni og foreningen. Oversikt over vårt brosjyremateriell: Informasjonsbrosjyre om NDF (Ny 2017)
Brosjyren beskriver hva Norsk Dystoniforening  (NDF) arbeider for og fordeler av å være medlem i NDF.

Skrivekrampe og oppgavespesifikk dystoni (Ny 2017)
Brosjyren beskriver symptomer og behandling ved skrivekrampe-hånd og oppgavespesifikk dystoni.

Blepharospasme (Ny 2017)
Brosjyren beskriver symptomer og behandling ved Blepharospasme, også omtalt som øyedystoni.

Spastisk dysfoni (2016)
Brosjyren beskriver hva spastisk dysfoni er, årsak og behandling.

Generell brosjyre om dystoni (2014)
Brosjyren beskriver hva dystoni er og svarer på mange spørsmål som personer med dystoni og deres pårørende gjerne har.

Dyp hjernestimulering DBS (2015)
Brosjyren beskriver hvem som kan utføre operasjonen, hvordan operasjonen utføres, og hva som kan forventes etter operasjonen. Alle brosjyrene kan lastes ned fra våre nettsider, se link http://www.dystoni.no/om-dystoni/brosjyrer Ta kontakt med kontakt@dystoni.no hvis du ønsker noen av brosjyrene tilsendt. Skriv i så fall hvilke brosjyrer du ønsker og ca. antall, samt adressen brosjyrene eventuelt skal sendes til.   
25.02.17 18:15
Artikler om dystoni i fagtidsskriftet
Artikler om dystoni i fagtidsskriftet "Fysioterapeuten"
Et av målene i det treårige prosjektet "Fysioterapi ved dystoni", var å publisere artikler om bevegelsesesforstyrrelsen dystoni. I fysioterapeuten nr. 1, 2017 , er det publisert to artikler om dystoni!Nevrolog Jeanette Koht er hovedforfatteren for artikkelen "Dystoni: klassifikasjon, årsak og behandling". Artikkelen kan du lese i sin helhet her. Fysioterapeut Johanna Blom er hovedforfatter for artikkelen "Fysioterapi vid cervikal dystoni". Denne artikkelen er skrevet på svensk. Artikkelen kan du lese i sin helhet her. Sammen med hovedforfatterne, er fysioterapeut Anette Holmelid Elvik og fysioterapeut og leder i NDF, Anniken Hansen medforfattere i begge artiklene. Begge artiklene er utgitt i Fysioterapeuten 1/2017.
13.01.17 15:25
ring_oss_paa_vaar_kontakttelefon.jpg
dystoni_videoer1.jpg
dystoni_bli_medlem1.jpg
stott_norsk_dystoniforening.png
  • Kontakt
  • Bli medlem
  • NDF lokallag

  • Om Dystoni
  • Om foreningen
  • Forside