dystoni_logo.png

forskning.jpg


Anbefalte artikler

Dystoni: klassifikasjon, årsak og behandling
Jeanette Koht, Anniken Hansen, Anette Holmelid Elvik, Johanna Blom
Publisert i Fysioterapeuten 1/2017.
Artikkelen kan du lese her.

Fysioterapi vid cervikal dystoni
Johanna Blom, Anniken Hansen, Anette Holmelid Elvik, Jeanette Koht
Publisert i Fysioterapeuten 1/2017.
Artikkelen kan du lese her.

Cervikal dystoni – diagnostikk og behandling
Inger Marie Skogseid
Artikkelen kan du lese her.

Active exercise for individuals with cervical dystonia: a pilot randomized controlled trial
Melani J Boyce1,2, Colleen G Canning2, Neil Mahant3,4, John Morris3,4, Jane Latimer5 and Victor SC Fung3,4
Artikkelen finner du her.

Objective assessment of cervical dystonia: a pilot study
Zetterberg L, Halvorsen K, Fa¨ rnstrand C, Lundstro¨ m E, Lindmark B, Aquilonius SM. Objective assessment of cervical dystonia: a pilot study. Acta Neurol Scand 2005: 112: 248–253.  Blackwell Munksgaard 2005.
Artikkelen finner du her.

Physiotherapy in cervical dystonia: Six experimental single-case studies
Lena Zetterberg, MSc, RPT,1 Kjartan Halvorsen, PhD,2 Catarina Fa¨ rnstrand,3 Sten-Magnus Aquilonius,4 and Birgitta Lindmark5 
Artikkelen finner du her.

Physiotherapy of focal dystonia: a physiotherapists personal experience
J.-P. Bleton Universite ´ Paris Descartes INSERM U894, Service de Neurologie, Hospital Sainte-Anne, Paris, France
Artikkelen finner du her.

SPASMODIC TORTICOLLIS OR CERVICAL DYSTONIA
GUIDE FOR FUNCTIONAL RETRAINING
By Jean Pierre BLETON
Physical Therapist of the of the Neurology Department of Pr : J L MAS Head of the Department of Functional Retraining Of the Centre Raymond Garcin ( Hôpital Sainte Anne PARIS) 
Artikkelen finner du her.

Reorganization of Human Cerebral Cortex: The Range of Changes following Use and Injury
By THOMAS ELBERT and BRIGITTE ROCKSTROH University of Konstanz, Germany
Artikkelen finner du her.

Botulionum toxin therapy for cervical dystonia
Francis O. Walker, MD
Artikkelen finner du her.

The genetics of dystonia: new twists in an old tale
Gavin Charlesworth,1 Kailash P. Bhatia2 and Nicholas W. Wood1
Artikkelen finner du her.

Muskeltonus Definition, undersökning och behandling
AnnA DAnielsson 
Artikkelen finner du her.

Impact of dystonia on quality of life and health in a Swedish population
Zetterberg L, Aquilonius S-M, Lindmark B. Impact of dystonia on quality of life and health in a Swedish population. Acta Neurol Scand: DOI: 10.1111⁄j.1600-0404.2008.01111.x. 2008 TheAuthorsJournalcompilation2008 Blackwell Munksgaard.
Artikkelen finner du her.

Goda erfarenheter av sjukgymnastik för patienter med fokal dystoni
Sammanfattat
Birgitta Weijdegård,leg sjukgymnast, sjukgymnastikenheten, Falu lasarett, Falun (birgitta.weijdegard@ltdalarna.se) Carita Öist, leg sjukgymnast, mottagning för sjukgymnastik (neurologi), Örebro Bo Ekstedt, överläkare, neurokliniken, Universitetssjukhuset i Örebro
Artikkelen finner du her.

SELF-PERCEIVED NON-MOTOR ASPECTS OF CERVICAL DYSTONIA AND THEIR ASSOCIATION WITH DISABILITY
Lena Zetterberg, PhD, RPT1, Birgitta Lindmark, RPT1, Anne Söderlund, PhD, RPT2 and  Pernilla Åsenlöf, RPT1 
Artikkelen finner du her.

Dystonia – new advances in classification, genetics, pathophysiology and treatment
Skogseid IM. Dystonia – new advances in classification, genetics, pathophysiology and treatment. Acta Neurol Scand: 2014: 129 (Suppl. 198): 13–19. © 2014 John Wiley & Sons A/S. Published by John Wiley & Sons Ltd.
Artikkelen finner du her.

Botulinum Toxin and Neuromotor Rehabilitation: An Integrated Approach to Idiopathic Cervical Dystonia
Cristina Tassorelli, MD, PhD,1* Francesca Mancini, MD, PhD,2 Laura Balloni, MD,1 Claudio Pacchetti, MD,2 Giorgio Sandrini, MD,1 Giuseppe Nappi, MD,1–3 and Emilia Martignoni, MD2,4
Artikkelen finner du her.

Cervical dystonia: Effectiveness of a standardized physical therapy program; study design and protocol of a single blind randomized controlled trial
Joost van den Tool, Bart Visser, J. Hans TM Koelman, Raoul HH Engelbert and Marina AJ Tijssen
Artikkelen finner du her.

Effects of Two Weeks of Cerebellar Theta Burst Stimulation
in Cervical Dystonia Patients,
Giacomo Kocha,b, Paolo Porcacchiac, Viviana Ponzoa, Fatima Carrilloc, María Teresa Cáceres-Redondoc, Livia Brusa, Maria Teresa Desiato, Flavio Arcipreted, Francisco J. Palomar, Pablo Mir
Artikkelen finner du her.

Behandling av bevegelsesforstyrrelser med dyp hjernestimulering
Mathias Toft, Bård Lilleeng, Jon Ramm-Pettersen, Geir Ketil Røste, Lena Pedersen, Inger Marie Skogseid, Espen Dietrichs
Artikkelen kan du lese her.

The electrified brain: the power and promise of neural implants
Russel Brandon
Artikkelen finner du her

Dystonia and weight-training
Dr MH Marion
Artikkelen finner du her.

.

Forskning på Dystoni på Oslo universitetssykehus og Drammen sykehus i samarbeid med Haukeland universitetssykehus

genforskning.jpg

Dystoni er en tilstand som rammer ca 30/100 000 mennesker, dvs at ca 1500 mennesker har denne tilstanden i Norge. Sannsynligvis er dette et for lavt tall da mange går ubehandlet og ikke har riktig diagnose.

Norsk forskning vedr. effekten av dyp hjernestimulering (DBS)

Stimulering av globus pallidus via implanterte elektroder er effektivt ved primær dystoni. 

Det viser en ny multisenterstudie der norske forskere står sentralt. Mer om forskningen rundt effekten av DBS, kan du lese her.

Forskning på arvelege årsaker til dystoni ved Haukeland universitetssjukehus

forskning.jpg

Over hundre dystonipasientar har gjeve blodprøve til eit dystoniforskningsprosjekt ved nevrologisk avdeling, Haukeland universitetssjukehus. Prosjektet går ut på å bruke arvestoff (DNA) frå desse blodprøvane til å leite etter arvelege årsaker til dystoni. Årsakene til sjukdomen er ukjend hjå dei fleste pasientane med dystoni.

Cervical dystoni - diagnostistikk og behandling

Cervikal dystoni er en fokal dystoni i nakkemusklene, med repeterte, ufrivillige hodebevegelser og ledsagende utvikling av feilstilling og smerter. Det er viktig å erkjenne og diagnostisere denne sykdommen fordi effektiv behandling er tilgjengelig. Artikkelen kan du lese her.

Den mest avanserte dype hjernestimuleringen (DBS) noensinne

Medtronic lanserer neste generasjons minste og eneste oppladbare DBS-enhet til behandling av plagsomme motoriske problemer, med skreddersydd programmering for pasienter og leger

dystoni_kalender.jpg
stott_vart_arbeid.jpg
dystoni_facebook.jpg
dystoni_bli_medlem.jpg
stott_norsk_dystoniforening.png
  • Kontakt
  • Bli medlem
  • NDF lokallag

  • Om Dystoni
  • Om foreningen
  • Hjem