dystoni_logo.png

es_logo_rgb.png


Fysioterapi ved dystoni trinn 1

Kurset er ment for fysioterapeuter som ønsker å behandle pasienter med dystoni. Dette er en meget spennende pasientgruppe som har stor nytte av fysioterapi. 

Gjennom TRINN 1 og 2 er det meningen at fysioterapeuten skal få kunnskap om sykdommen, lære øvelser og treningsmetoder som kan forbedre hverdagen til en rekke pasienter. Det vil bli mange pasientdemonstrasjoner gjennom kurset og mye praktiske øvelser. Deltakerne vil bli sertifisert av Norsk Dystoniforening som vil publisere navnene på fysioterapeutene som har deltatt på kursene, i medlemsbladet og på våre nettsider.

Det vil bli mange pasientdemonstrasjoner gjennom kurset og mye praktiske øvelser. Deltakerne vil bli sertifisert av Norsk Dystoniforening som vil publisere navnene på fysioterapeutene som har deltatt på kursene, i medlemsbladet og på våre nettsider.

Det er viktig at fysioterapibehandlingen gis riktig. Norsk Dystoniforening vil sammen med sine samarbeidspartnere utdanne 65 fysioterapeuter over hele landet for å øke kunnskapen om dystoni og optimalisere behandlingen pasientene får. 

Program trinn 1, Tromsø 8-9 februar 2016

Programmet for trinn 1 vil være en inføring med mye teori og praktisk pasientdemonstrasjon.

Dag 1 09.00-09.30: Registrering Servering av kaffe og te

09.30-09.45: Velkommen og presentasjonsrunde av deltakerne Leder i Norsk Dystoniforening Anniken Hagen ønsker velkommen og informerer om fysioterapi prosjektet

09.45-10.30: Innføring i dystoni «Hva er dystoni? Hvorfor får noen dystoni? Hvordan ser det ut?»   Kasuistikker med videoer ved og nevrolog Grit Richter, Universitetssykehuset i Nord-Norge. Hun har lang erfaring med medisinsk behandling av pasienter med dystoni.

10.30-10.45: Pause

10.45-11.45: Medisinsk behandling av dystoni, med fokus på Botuliniumtoxin behandling. Hva likner på dystoni Nevrolog Jeanette Koht, Drammen sykehus, Hun har mange års erfaring med medisinsk behandling av pasienter med dystoni.

11.45-12.30: Lunsj

12.30-13.15:  Funksjonsundersøkelse teori Fysioterapeut Anette Holmelid Elvik, Osterøy Fysioterapi, har flere års erfaring med behandling av pasienter med dystoni.

13.15-13.30: Pause

13.30-14.30: Pasientdemonstrasjon med funksjonsundersøkelse Fysioterapeut- Johanna Blom, Skånes Universitetsklinikk, Sverige har mange års erfaring med behandling av dystoni. Hun vil demonstrere en vanlig funksjonsundersøkelse ved dystoni.

14.30-15.45: Inndeling i grupper Jobbe med funksjonsundersøkelser i grupper Fysioterapeutene Johanna Blom, Anette Holmelid Elvik og Anniken Hagen

15.45-16.00: Oppsummering av dagen

Dag 2

09.00-09.15 Pasientorganisasjonen Norsk Dystoniforening Leder i Norsk Dystoniforening Anniken Hagen informerer om foreningen og fokussaker

09.15-10.00: Fysikalsk behandling av dystoni og hvilke behandlinger som forverrer dystoni Fysioterapeut Anette Holmelid Elvik, Osterøy Fysioterapi, har flere års erfaring med behandling av pasienter med dystoni.

10.00-10.15: Pause

10.15-11.30: Pasientdemonstrasjon med midtlinjetrening og øvelser Fysioterapeut Johanna Blom, vil demonstrere ulike øvelser med fokus på midtlinjetrening for pasienter med nakkedystoni

11.30-12.15: Lunsj

12.15-13.15: Pasientdemonstrasjon fortsetter Fysioterapeut Johanna Blom fortsetter pasientdemonstrasjon

13.15-13.30: Pause

13.30-15.00: Inndeling i grupper - behandling Fysioterapeut Johanna Blom, fysioterapeut Anniken Hagen og fysioterapeut Anette Holmelid Elvik

15.00- 15.30: Gjennomgang av øvelsesprogram og egentrening   Fysioterapeut Anette Holmelid Elvik

15.00-15.45: Oppsummering og introduksjon av oppgaver til TRINN 2 

dystoni_kalender.jpg
stott_vart_arbeid.jpg
dystoni_facebook.jpg
dystoni_bli_medlem.jpg
stott_norsk_dystoniforening.png
  • Kontakt
  • Bli medlem
  • NDF lokallag

  • Om Dystoni
  • Om foreningen
  • Hjem