dystoni_logo.png

29-30. september 2017, likepersonsopplæring for NDF sine likepersoner, Bergen

NyheterKalender

NDF har fokus på likepersonarbeid. For å sørge for at foreningens likepersoner har en felles forståelse, har vi innført årlig opplæring. For å yte best mulig som likepersoner, er det avgjørende med felles forståelse og kunnskap.

dystoni_kalender.jpg
stott_vart_arbeid.jpg
dystoni_facebook.jpg
dystoni_bli_medlem.jpg
stott_norsk_dystoniforening.png
  • Kontakt
  • Bli medlem
  • NDF lokallag

  • Om Dystoni
  • Om foreningen
  • Forside