dystoni_logo.png

calendar2520logo.jpg

Gjennomførte aktiviteter i 2013. 

25-26. januar 2013, styremøte 
Det ble gjennomført styremøte på Gardermoen Airport hotel. 

9-10 februar 2013, Svensk Dystoniforenings årsmøte 
Reidunn Løland og Sissel Buskerud representerte Norsk Dystoniforening på årsmøte til Svensk Dystoniforening i Falun. Referat fra årsmøte kan du lese i Dystoni-Nytt Nr 1 2013.

8. mars 2013, styremøte 
Det ble gjennomført styremøte på Thon Hotel Arena i Lillestrøm i forbindelse med likemannsmøte og årsmøtet.

9-10. mars 2013 likemannsamling, markering av 20 års jubileumet og årsmøte på Thon Hotel Arena i Lillestrøm 
Det ble gjennomført likemannsmøte og markering av Norsk Dystoniforening sitt 20 års jubileum på lørdag 9. mars. Referat fra likemannsmøtet og jubileumsmiddagen kan du lese om i Dystoni-Nytt Nr 1 2013.
Årsmøtet ble gjennomført søndag 10 mars med valg av styret. Sammensettningen av styret kan du se her.

22. mars, informasjonsmøte i regi av Extra Stiftelsen
Leder i Norsk Dystoniforening Anniken Hagen, deltok på informasjonsmøte om å søke økonomiske midler fra ExtraStiftelsen.

12-13. april, styremøte
Det ble gjennomført styremøte på Gardermoen Airport hotel. Den nyvalgte styret gjennomførte sitt første møte.

29. april 2013, brukerforum i Nasjonalkompetansetjeneste for bevegelsesforstyrrelser (NKB)
Sylvie Helgesen og Anniken Hagen deltok i brukerforumet hos NKB i Stavanger. Referat fra brukerforumet kan du lese i Dystoni-Nytt 1 2013.

29. april 2013, medlemsmøte i NDF Romerike
Referat fra møtet kan du lese her.

Mai 2013, hjernens år
Hjernens år ble markert på de fleste nevrologiske sykehus i landet. Norsk Dystoniforening sendte/delte ut brosjyrer om dystoni på flere av landets nevrologiske sykehus.

7. mai 2013, medlemsmøte i NDF Rogaland
Referat fra møtet kan du lese her.

8-11 mai 2013, «First international conference on rehabilitation of dystonia» og «Second international congress on treatment of dystonia» ble arrangert i Hannover, Tyskland. 
Leder i Norsk Dystoniforening Anniken Hagen foreningen på konferansen og kongressen. Referat kan du lese i Dystoni-Nytt Nr 1 2013, eller 
her.

24-25. mai 2013, styremøte
Det ble gjennomført styremøte på Gardermoen Airport hotel.

15. juni 2013, søknad om økonomiske midler fra Extra Stiftelsen
Sammen med nevrolog Jeanette Koht,  har Norsk Dystoniforening søkt om økonomiske midler til et trer årog pilot prosjekt "Fysioterapi ved Cervical dystoni". Mer om prosjektet kan du lese her.

I slutten av juni 2013, Dystoni Nytt nr 1, 2013.
Medlemsbladet ble sendt ut til våre medlemmer.

 28. og 30. august 2013, hospitering hos Jean Pierre Bleton, Paris
Fysioterapeut og NDF sin leder Anniken Hagen hospitere hos den annerkjente fysioterapeuten Jean Pierre Bleton I Paris. Han er trolig den mest kunnskapsrike fysioterapeuten når det gjelder fysioterapi ved dystoni. Referat fra hospiteringen, kan du lese i neste Dystoni Nytt nr 2 2013.

31. august -1. september, styremøte
Det ble gjennomført styremøte i Kristiansund medblant annet tosaker innmelft av NDF sine medlemmer.

3. september 2013, Dystoni som tema på kurs for fysioterapeuter, Oslo
Dystoni er et av temaene på kurset "Fysioterapi for voksne med nevrologiske lidelser" i regi av Norsk Fysioterapeutforbund. Den første modulen ble arrangert i Oslo 2-4. september. Den 3. september foreleste fysioterapeut Lizbeth Fladby ved Oslo Universitetssykehus Rikshospitalet om fysioterapi ved dystoni.

6-7. september 2013, Dystonia Europe 20 års jubileums konferanse ble arrangert i Edinburgh
Sissel Buskerud og Merete Haaseth Avery representerte Norsk Dystoniforening  i forbindelse med Dystonia Europe sitt 20 års jubileums konferanse i Edinburgh. Programmet for konferansen ser du her. Referat fra konferansen kommer i Dystoni Nytt nr 2 2013 som sendes ut til våre medlemmer i desember.

16. september 2013, nettkurs "Å leve et friskere liv"
Nettkurset
er i regi av Studieforbundet Funkis. Du kan lese mer om kurset her.

21. september 2013, "løp for dystoni", Oslo Maraton
Sammen med familie, venner og fapersoner, markerte Norsk Dystoniforening seg med å delta i "Løp for dystoni" i 3 kilometere løypen i Oslo sentrum.

8. oktober 2013, medlemsmøte NDF Bergen og Omegn NDF Bergen og Omegn 
Referat fra møtet kan du lese her.

18. oktober 2013, styremøte
Det ble gjnnomført et forberedende syremøte til gjennomføring av høstmøtet 19-20. oktober. 

19-20 oktober 2013, likemannsamling på Rica Nidelven hotel i Trondheim
Årets høstmøtet ble arrangert i Trondheim med spennende forelesere. Referat fra likemannsamlingen kan du lese i Dystoni Nytt nr 2 2013.

23. oktober 2013, kurs om cervical dystoni for fysioterapeuter i Malmö  
Svensk dystoniforening arrangerete sitt tredje kurs om nakke dystonier for fysioterapeuter  Praktisk gjennomgang av øvelser . Du kan lese mer om innholdet på kurset her. Referat fra kurset kan du lese i Dystoni Nytt nr 2 2013. 

30. oktober 2013, brukerforum hos Nasjonal kompetansetjeneste 
Brukerrepresentantene Sylvie Helgesen og Anniken Hagen deltok i brukerforumet hos NKB i Stavanger. Referat fra brukerforumet kan du lese i Dystoni-Nytt 2 2013.

29. oktober 2013, medlemsmøte NDF Rogaland 
NDF Rogaland arrangerte medlemsmøte med 10 deltakere. Referatet kan du lese her.

16. november 2013, medlemsmøte NDF Molde og Omegn 
NDF Molde og Omegn arrangerte medlemsmøte på Molde Fjorstuer. Referatet kan du lese her.

18. november 2013, medlemsmøte NDF Romerike
NDF Romerike arrangerte medlemsmøte på Cafe Opus på Strømmen Storsenter. Referatet kan du lese her.

19 november 2013, informasjonsmøte om nytt tilskuddsregelverk for funksjonshemmedes organisasjoner, OsloStyremedlem Sissel Buskerud representerte Norsk Dystoniforening på informasjonsmøtet om endringene i tilskuddsregelverket for 2014.

23-24. november 2013, Funksjonshemmedes Fellesorganisasjons (FFO) kongress og representantskapsmøte, Lillestrøm
Styremedlem Merete Avery og leder Anniken Hagen representerte Norsk Dystoniforening på FFO`s kongress og representasjonsmøte. På møtet ble NDF tatt opp som medlemsorganisasjon i FFO. Du kan lese mer om FFO her.

26. november 2013, Extra-tildelingen, Oslo
Leder i Norsk Dystoniforening Anniken Hagen var til stedet under Extra-tildelingen 2013. Foreningen fikk tildelt 450 000 kr fra ExtraStiftelsen til prosjektet "Fysioterapi ved dystoni". Prosjektet er et pilotprosjekt over tre år. Anniken Hagen har sammen med nevrologene Jeanette Koht og Inger Marie Skogseid, skrevet prosjektbeskrivelsen som lå til grunn for søknaden. Du kan lese mer om prosjektet her.

Midten av desember 2013, Dystoni Nytt nr 2 2013
Medlemsbladet ble sendt ut til våre medlemmer via post og via e-post til medlemmer som har valgt å motta medlemsbaldet i PDF-format.

dystoni_kalender.jpg
stott_vart_arbeid.jpg
dystoni_facebook.jpg
dystoni_bli_medlem.jpg
stott_norsk_dystoniforening.png
  • Kontakt
  • Bli medlem
  • NDF lokallag

  • Om Dystoni
  • Om foreningen
  • Hjem