dystoni_logo.png

calendar2520logo.jpg

24-25. januar 2014, styremøte i Stavanger.
Det ble gjennomført styremøte i Stavanger. Det var ingen innmeldte saker fra våre medlemmer.

15. februar 2014, årsmøte og 20 års jubileum for Svensk dystoniforening, Stockholm.
Styremedlem Sissel Buskerud og leder Anniken Hansen Hagen representerte Norsk Dystoniforening på Svensk Dystoni sitt årsmøte og 20 års jubileum.

16. februar 2014, møte vedrørende et samarbeid mellom dystoniforeningene i de nordiske landene, Stockholm.
Styremedlem Sissel Buskerud og leder Anniken Hansen Hagen deltok på møte i Stockholm vedrørende et fremtidig samarbeid mellom dystoniforeningene i de nordiske landene. Til stedet på møtet var styret i Svensk Dystoniforening, samt to representanter fra Svensk Dystoniforening og en representant fra Finsk Dystoniforening.
Sissel Buskerud vil være NDF sin kontaktperson i det nordiske samarbeidet.

 28. februar 2014, «Habilitering hele livet» er hovedtema for "En sjelden dag 2014", Oslo
Styremedlem Sissel Buskerud representerte Norsk Dystoniforening under arrangementet "En sjelden dag 2014".

 7. mars 2014, styremøte
Det ble arrangert forberedende til styremøte i forbindelse med gjennomføring av likepersonsmøtet og årsmøtet 8-9. mars. 

8-9. mars 2014, likemannsmøte og årsmøte 
Det ble arrangert likepersonssmøte og årsmøtet på Quality Hotel Olavsgaard på Skjetten. Referat fra likepersonsmøte kan du lese om i Dystoni Nytt som publiseres i kuni 2014.

1. april 2014, medlemsmøte NDF Bergen og Omegn
Det ble arrangert medlemsmøte for medlemmene i Bergen og Omegn. Referatet fra medlemsmøtet kommer i Dystoni Nytt nr 1, 2014.

1. april 2014, medlemsmøte NDF Rogaland
Det ble arrangert medlemsmøte for medlemmene i Rogaland. Referatet fra medlemsmøtet kommer i Dystoni Nytt nr 1, 2014.

1. april 2014, medlemsmøte NDF Romerike
Det ble arrangert medlemsmøte for medlemmene i Romerike og Oslo området. Referatet fra medlemsmøtet kommer i Dystoni Nytt nr 1, 2014.

5. april 2014, medlemsmøte NDF Molde og Omegn 
Det ble arrangert medlemsmøte for medlemmene i NDF Molde og Omegn. Referatet fra medlemsmøtet kommer i Dystoni Nytt nr 1, 2014.

7. -8. mai 2014, workshop om oppretting av dystoni nettverk i Norge
Leder  Anniken Hagen representerte Norsk Dystoniforening (NDF) på workshoppens første dag. Hun holdt et innlegg for nevrologene om hvordan NDF jobber, og hvilke utfordringer foreningen og våre medlemmer står ovenfor i arbeidet om å gjøre dystoni mer kjent. Workshoppen ble arrangert av legemiddelfirmaet Allergan i samarbeid med Dr Tzouilis ved Haukeland Universitetssykehus.

8.-9. mai 2014, kurs 1, fysioterapi ved dystoni i Bergen
Norsk Dystoniforening arrangerte trinn 1 "fysioterapi ved dystoni". Fokuset på kurset trinn 1 var blant annet; hva er dystoni, behandlingsmessige aspekter vedrørende behanling av cervical dystoni, samt pasientdemonstrasjoner.

13-14. mai, kurs 1, fysioterapi ved dystoni, Oslo
Norsk Dystoniforening arrangerte kurs 1 "fysioterapi ved dystoni" i Oslo. I likhet med kurset i Bergen 8-9. mai var det fokus på teori om hva dystoni er, behandlingsstrategier og kontraindikasjoner vedrørende behandling av cervical dystoni, samt pasientdemonstrasjoner.

22. mai 2014, fagdag og 10 års jubileum for Lærings- og mestringssenteret, Møre og Romsdal
Merete Avery deltok på fagdagen og 10 års jubileumet.  Lærings- og mestringssenteret ønsker å utvikle mestringskurs i samarbeid med NDF, for pasienter med dystoni og deres pårørende.

23-24. mai 2014, styremøte, Gardemoen.
Det ble holdt styremøte 23-24. mai. Mange saker ble diskutert og tema for høstmøtet 2014 ble bestemt.

Juni 2014, ble  Dystoni Nytt nr 1, 2014
Innen utgangen av juni ble Dystoni Nytt nr 1, 2014 sendt ut til våre medlemmer og samarbeidspartnere.

22.august 2014, møte vedr. søknad om tilskuddsmidler:
Styremedlem Sissel Buskerud deltok på informasjonsmøte om søknadsprosedyrer vedr. søknad om tilskuddsmidler fra BUF.

August/september 2014:
Leder Anniken Hagen gjennomførte møter med flere av våre samarbeidspartnere. Målet med møtene er å planlegge fremtidige aktiviteter og prosjekter for videre samarbeid.

15. september, søknad om tilskuddsmidler, 2014:
Norsk Dystoniforening søkte om tilskuddsmidler fra BUF innen tidsfristen 15. september 2014.

18. september 2014, styremøte, Oslo:
Det ble arrangert styremøte i Oslo. Planlagte ativiteter, møte med samarbeidspartnere, kurset "Fysioterpi ved dystoni" og "Løp for dystoni" var noen av temaene som ble drøftet og diskutert.

19. september 2014, "Løp for dystoni" i Oslo Maraton:
Årets "Løp for dystoni" ble arrangert for andre året på rad i Oslos Gater. Vi krysset målstreken i samlet flokk på tre kilometreren.Med iøyenfallende t-skjorter ble vi lagt merket til i løpet og ved målgang. 

10-12. oktober 2014, konferanse i regi av Dystonia Europe, Paris
Dystonia Europe arrangerte D-DAYS in Paris. Leder i NDF Anniken Hagen og fysioterapeut Anette Holmelif Elvik deltok på konferansen. Mange spennende tema vedrørende dystoni ble berørt. Referat fra konferansen kommer i Dystoni Nytt nr 2, 2014.

11.-12. oktober 2014, likemannskurs, Oslo
Styremedlem Sissel Buskerud og medlem/kontaktperson for våre medlemmer, Toril Kristiansen Børstad, representerte NDF på likepersonskurs.  Målet med kurset var å skape et forum for samarbeid og utveksling på tvers av organisasjonene, samt å være et bidrag til at organisasjonene skal kunne drive et godt likepersonsarbeid. Referat fra likepersonskurset kommer i Dystoni Nytt nr 2, 2014.

17. oktober 2014, styremøte Stavanger
Det ble arrangert et forberende styremøte i forbindelse med likepersonsmøte/høstmøte 18-19. oktober i Stavanger. 

18- 19. oktober 2014, høstmøte på Victoria Hotel,Stavanger
Det ble arrangert høstmøte på erverdige Victora Hotel i Stavanger. Ca 65 medlemmer deltok. Hovedtema på årets høstmøte var mestring og mestringsfølels. Fyldig referat fra høstmøte kommer i Dystoni Nytt nr. 2, 2014

23-24. oktober 2014, fysioterapi ved dystoni trinn 2, Bergen
Norsk Dystoniforening arrangerte trinn 2, "fysioterapi ved dystoni" i Bergen. Det var fokus på hvordan skille dystoni fra andre bevegelsesforstyrrelser, praktisk gjennomgang av øvelser og behandling, samt gjennomgang av case fra kursdeltakerne. Det var imponerende å se hvordan kursdeltakerne hadde utviklet seg i perioden mellom trinn 1 og trinn 2. Tilbakemeldingene var strålende. Flere av kursdeltakerne ønsker et trinn 3 i kursrekken.

25 oktober 2014, medlemsmøte NDF Molde og Omegn 
Det ble arrangert medlemsmøte for medlemmene i NDF Molde og Omegn. Referatet fra medlemsmøtet kommer i Dystoni Nytt nr 2, 2014.

3-4 november 2014, fysioterapi ved dystoni trinn 2014
Norsk Dystoniforening arrangerte trinn 2, "fysioterapi ved dystoni" i Oslo. I likhet med kurset i Bergen var fokuset på hvordan skille dystoni fra andre bevegelsesforstyrrelser, praktisk gjennomgang av øvelser og behandling, samt gjennomgang av case fra kursdeltakerne.

13. november 2014, medlemsmøte i NDF Bergen og Omegn
Det ble arranget medlemsmøte i NDF Bergen og Omegn. Fysioterapi og dystoni var hovedtemaet på møtet. I tillegg ble styret for lokkallaget valgt. Referat fra medlemsmøte kommer i Dystoni Nytt nr 2, 2014.

13. november 2014, medlemsmøte i NDF Romeriket
Det ble arranget medlemsmøte i NDF Romeriket med blant annet valg styret for lokkallaget. Referat fra medlemsmøte kommer i Dystoni Nytt nr 2, 2014.

18. november 2014, medlemsmøte i NDF Rogaland
Det ble arranget medlemsmøte i NDF Rogaland på Gamla Verket i Sandnes. Det ble blant annet valgt styre i lokallaget. Referat fra medlemsmøte kommer i Dystoni Nytt nr 2, 2014.

25. november 2014, Extra-tildelingen 201
Norsk Dystoniforening fikk tildelt 435 00 kr til andre året av det treårige pilotprosjektet "Fysioterapi ved dystoni". Styremedlem Sissel Buskerud representerte foreningen under tildelingen.

Desember 2014, utsendelse av Dystoni Nytt nr 2, 2014
Dystoni Nytt nr 2, 2014 ble sendt ut til våre medlemmer og samarbeidspartnere i midten av desember. 

dystoni_kalender.jpg
stott_vart_arbeid.jpg
dystoni_facebook.jpg
dystoni_bli_medlem.jpg
stott_norsk_dystoniforening.png
  • Kontakt
  • Bli medlem
  • NDF lokallag

  • Om Dystoni
  • Om foreningen
  • Hjem