dystoni_logo.png

calendar2520logo.jpg

23-24. januar 2015, Norsk Dystoni Nettverk, Losby Gods
Det ble holdt faglige innlegg som er relevant for dystoni. Nevrolog Jeanette Koht og leder i Norsk Dystoniforening (NDF) Anniken Hagen, holdt et innlegg om fysioterapi ved dystoni. Referat fra møtet kan du lese mer om i Dystoni Nyt nr. 1, 2015.

23-24. januar 2015, styremøte, Gardemoen
Årets første styremøte ble avholdt 23-24 januar. Årsberetning, gjennomgang av sakspapirer til årsmøte søndag 8 mars, likepersonsopplæring og planlegging av året aktiviteter, var hovedpunktene under styremøtet.

4. februar 2015, samarbeidsmøte med Medtronic, Bergen
Leder i Norsk Dystoniforening, Anniken Hagen, Unn-Tone Lien i legemiddelfirmaet Medtronic, gjennomførte samarbeidsmøte

14. februar 2015, årsmøte i Svensk Dystoniforening, Stockholm
Nestleder Johann Arnfinn Warvik deltok på Svensk Dystoniforening sitt årsmøte i Stockholm. Referat fra årsmøte kan du lese i Dystoni Nytt nr 1 2015, som publiseres i juni.

18 februar 2015, medlemsmøte i NDF Agder og Omeg
Referat fra medlemsmøtet kan du lese i Dystoni Nytt nr 1 2015, som publiseres i juni 2015.

6. mars 2015, styremøte Olavsgaard
Det ble avholdt styremøte i forbindelse med årsmøte 7-8 mars.

7-8. mars 2015, årsmøte Olavsgård hotel
Årets likepersonsmøte og årsmøte ble arrangert på Olavsgård Hotel. Hovedtemaet på likepersonmøtet var «Fysioterapi ved dystoni -et bidrag til bedre livskvalitet». På årsmøtet ble gjennomgang av årsberetningen, regnskap og budsjett for 2014, samt vedtektsendringer og valg.

14. april 2015, medlemsmøte NDF Rogaland
Det ble arrangert medlemsmøte i NDF Rogaland 14. april. Referat fra medlemsmøtet kan du lese i Dystoni Nytt nr. 1, 2015 som publiseres i juni.

15. april 2015, medlemsmøte NDF Bergen og Omegn
Det ble arrangert medlemsmøte i NDF Bergen og Omegn 15. april. Referat fra medlemsmøtet kan du lese i Dystoni Nytt nr. 1, 2015 som publiseres i juni.

16. april 2015, medlemsmøte NDF Romerike
Det ble arrangert medlemsmøte i NDF Romerike 16. april. Referat fra medlemsmøtet kan du lese i Dystoni Nytt nr. 1, 2015 som publiseres i juni.
 

18. april 2015, medlemsmøte NDF Molde og Omegn
Det ble arrangert medlemsmøte i NDF Molde og Omegn 18. april. Referat fra medlemsmøtet kan du lese i Dystoni Nytt nr. 1, 2015 som publiseres i juni.

22. april 2015, samarbeidsmøte, Bergen
Leder i Norsk Dystoniforening, Anniken Hagen og Eli Lønne i legemiddelfirmaet Desitin, gjennomførte samarbeidsmøte i Bergen 

24-25. april, 2015, styremøte
Det første styremøte i nytt styre ble avholdt på Gardemoen Airport Hotel 24-25 april. Paner og aktiviteter for 2015 og 2016 ble lagt. 

27-28. april 2015, "Fysioterapi ved dystoni   trinn 1" i Arendal
Med midler fra ExtraStiftelsen arrangerte Norsk Dystoniforening trinn 1 "fysioterapi ved dystoni".  Fokuset på kurset var blant annet; hva er dystoni, behandlingsmessige aspekter , samt pasientdemonstrasjoner og funksjonsundersøkelser.

29-30. mai 2015, likepersonsopplæring, Gardemoen
For å sikre at alle likepersoner i foreningen har lik kunnskap og forutsetninger for å tilby et best mulig likepersonsarbeid. Styret, styremedlemmer som gikk ut av styret i mars 2015 og lokallagsledere deltok i opplæringen. Det var leder i Studieforbundet Funkis i Buskerud, Karianne Viken som holdt den 8 timer lange opplæringen. for NDF.

6-7. juni 2015,  "Grunnopplæring i brukermedvirkning " , Molde
Nestleder i NFD deltok som brukerrepresentantKurset ble arrangert i regi av FFO og Funkis.

15. juni 2015, søknad til ExtraStiftelsen
NDF søkte om økonomiske midler til gjennomføringen av det tredje prosjektåret for "Fysioterapi ved dystoni" for 2016.

Juni 2015
Dystoni Nytt nr 1, 2015 ble sendt ut til våre medlemmer og samarbeidspartnere innen utgangen av juni. 

19. august 2015, samarbeidsmøte, Bergen
Leder i Norsk Dystoniforening, Anniken Hagen og Eli Lønne i legemiddelfirmaet Desitin, gjennomførte samarbeidsmøte i Bergen 

21. august 2015, møte om søknadsprosedyrer fra Bufdir
Styremedlem Sissel Buskerud deltok på møtet i regi av Bufdir om  nye retningslinjer for søknad om offentlige midler.

5. september 2015, styremøte, Bergen
Det ble avholdt styremøte i Bergen i forbindelse med årets "Løp for dystoni" i Knarvikmila

6. september 2015, "Løp for dystoni" i Knarvikmila:
Årets "Løp for dystoni" ble arrangert for tredje året på rad i naturskjønne omgivelser i Knarvik. NDF Bergen og Omegn tok initiativ til å vidreføre arrangementet fra Oslo til Hordaland. Årets arrangement blir dessverre det siste inntil videre.

14-15. september 2015, ysioterapi ved trinn 2. Arendal
Norsk Dystoniforening arrangerte trinn 2, "fysioterapi ved dystoni" i Arendal. Kurset fokuserte på hvordan skille dystoni fra andre bevegelsesforstyrrelser, praktisk gjennomgang av øvelser og behandling, samt gjennomgang av case fra kursdeltakerne.

28. september 2015, lokallagsmøte i NDF Agder og Omegn
Leder i NDF Anniken Hagen var tilstedet og informerte om arbeidet i NDF og fysioterapiprosjektet. Møtedeltakerne fikk presentert ulike avspenningstekninkker som kan bidra til mindre muskelspenninger i området hvor man er rammet av dystoni.

2-4. oktober 2015, Dystonia Europe 22nd annual conference & GA, Rotterdam
Leder i Norsk Dystoniforening (NDF) representerte foreningen sammen med fysioterapeut Anette Holmelid Elvik. Referat fra konferansen publiserers i Dystoni Nytt nr 2, 2015. 

16. oktober 2015, styremøte, Bergen
Det ble avholdt styremøte i forbindelse med høstmøte i Bergen 17-18. oktober. Foreberedelse til høstmøtet var hovedtema.

17-18 oktober, høstens likeprsonsmøte , Bergen
Høstens likepersonsmøte ble arrangert på Neptun Hotell  Bergen. Fysioterapeut og psykomotorikker Kirsti Leira, foreleste om "balansekoden". Vi ble introdusert for praktiske øvelser for å skape bedre balanse i kroppen. Styremedlem Rolf Villanger, delte sin sterke historie om veien til å få stilt diagnosen dystoni i bukmuskulaturen. Han fortalte om oppturer, nedturer og mestringstrategier. 

28-29 oktober, "Fysioterapi ved dystoni  trinn 1" i Molde
Med midler fra ExtraStiftelsen arrangerte Norsk Dystoniforening trinn 1 "fysioterapi ved dystoni".  20 fysioterapeuter og noen nevrologer fra Molde sykehus deltok på kurset. Fokuset var blant annet; hva er dystoni, behandlingsmessige aspekter , samt pasientdemonstrasjoner, funksjonsundersøkelser og behandling.

30.oktober -1. november 2015, lokallagsweekend med NDF Oslo og Akershus, Son Spa
Temaet for lokallagsweekenden var praktiske øvelser for nakke dystoni med leder i NDF, og fysioterapuet, Anniken Hagen.

7. november 2015, medlemsmøte NDF Molde og Omegn
NDF Molde og omegn arrangerte medlemsmøte lørdag 7. november 2015 på Molde Fjordstuer. Leder i NDF Anniken Hagen informerte NDF sine aktiviteter, og fortalte om viktigheten av å vite mest mulig om sin dystoni for vite hva kan gjøre for å ha det best mulig med bevegelsesforstyrrelsen. Referat fra medlemsmøte kommer i Dystoni Nytt nr. 2, 2015 som publiseres i desember.

11. november 2015, samarbeidsmøte med Medtronic, Bergen
Leder i Norsk Dystoniforening, Anniken Hagen, Unn-Tone Lien i legemiddelfirmaet Medtronic, gjennomførte samarbeidsmøte


11. november 2015, medlemsmøte NDF Bergen og Omegn
NDF Bergen og omegn arrangerte medlemsmøte onsdag 11. november 2015 i FFO sine lokaler. Fysioterapeut Anette Holmelid Elvik foreleste om temaet «Å leve med dystoni». Referat fra medlemsmøte kommer i Dystoni Nytt nr. 2, 2015 som publiseres i desember.

20-21. november 2015, workshop strategiplan, Gardemoen
Styret møttes på Gardemoen Airporthotel til workshop om NDF sin strategiplan for de neste tre årene. Dette arbeidsdokumnetet vil synliggjøre NDF sine fokusområder de neste årene.

23. november 2015, samarbeidsmøte, Bergen
Leder i Norsk Dystoniforening, Anniken Hagen og Eli Lønne i legemiddelfirmaet Desitin, gjennomførte samarbeidsmøte i Bergen 
 
24. november 2015, medlemsmøte i NDF Rogaland
Det ble arrangert medlemsmøte i NDF Rogaland tirsdag 24. november. Referat fra medlemsmøtet kan du lese i Dystoni Nytt nr. 2, 2015 som publiseres i desember.

24. november 2015, ExtraTildelingen, Oslo
Sissel Buskerud representerte Norsk Dystoniforening (NDF) under ExtraTildelingen 2015. NDF fikk innvilget 400 000 kroner til tredje året av pilotprosjektet "Fysioterapi ved dystoni".

28-29. november, møte med Dystonia Europe, Oslo
I forbindelse med forberedelsene til D-Days i Oslo 8-10 april 2016, deltok leder i Norsk Dystoniforening Anniken Hagen, på møte med Dystoni Europe. Norsk Dystoniforening er medarrangør sammen med Dystoni Europe. D-Days 2016 vil være rettet mot pasienter.

Desember 2015
Dystoni Nytt nr 2, 2015 ble sendt ut til våre medlemmer og samarbeidspartnere innen utgangen av desember. 

dystoni_kalender.jpg
stott_vart_arbeid.jpg
dystoni_facebook.jpg
dystoni_bli_medlem.jpg
stott_norsk_dystoniforening.png
  • Kontakt
  • Bli medlem
  • NDF lokallag

  • Om Dystoni
  • Om foreningen
  • Hjem