dystoni_logo.png

17. januar 2017, oppdateringskurs i regnskapsregler, Oslo

Styremedlem og regnskapsansvarlig i Norsk Dystoniforening, Sissel Buskerud, deltok på oppdateringskurs i regnskapsregler hos PKF Beckman Lundevall Revisjon AS.

27. januar 2017, samarbeidsmøte, Gardemoen
Norsk Dystoniforening inviterte legemiddelforetakene Allergan ved Marit Helene Nitter, Desitin ved Eli Lønne og Medtronic ved Unn-Tone Lien, til et felles samarbeidsmøte. Fra NDF stilte styremedlem og regnskapsansvarlig Sissel Buskerud, nestleder Johan Arnfinn Warvik og leder Anniken Hansen.

 27-28. januar 2017, evalueringsmøte fysioterapiprosjektet
Styret gjennomførte et evalueringsmøte av det treårige prosjektet «Fysioterapi ved dystoni». Deler av møtet ble gjennomført som et workshop. 

28. januar 2017, styremøte Gardermoen
Årets første styremøte ble avholdt 27-28. januar på Gardemoen Airport hotell. Hovedpunktene under styremøtet var gjennomgang av regnskap for 2016, budsjett for 2017, årsberetningen for 2016, handlingsplanen for 2017, samt forberedelser til likeperson og årsmøte 11-12. mars.

15. februar 2017, samarbeidsmøte med Mertz, Frankfurt
Leder i NDF Anniken Hansen reiste til Frankfurt sammen med Eli Lønne i Desitin for å presentere prosjektet "Fysioterapi ved dystoni" for de europeiske avdelingene til Mertz. 

18. februar 2017, årsmøte i Svensk Dystoniforening, Sverige
Nestleder i NDF, Johan Arnfinn Warvik og regnskapsansvarlig Sissel Buskerud, deltok på årsmøte i Svensk Dystoniforening i Stockholm. Referat fra årsmøte kan du lese i Dystoni Nytt nr. 1, 2017 som publiseres innen utgangen av juni.

21. februar 2017, medlemsmøte i NDF Agder og omegn
NDF Agder og omegn arangertel medlemsmøte i FFOS lokaler, Fylkeshuset Tordenskjoldsgt. 35 Kristiansand. Tema for møtet var Hvilken forskjeller det på behandling ved Kristiansand sykehus og Stavanger Universitetsykehus.

22. februar 2017, brukerforum NKB, Stavanger
Nestleder i NDF, Johan Arnfinn Warvik og leder i Anniken Hansen, deltok i brukerforum hos Norsk kompetansetjeneste for bevegelsesforstyrrelser (NKB).

10. mars 2017, styremøte Scandic Nidelven Hotel, Trondheim
Det ble avholdt styremøte i forbindelse med likeperson og årsmøte 11-12 mars. 

11. mars 2017, likepersonmøte, Scandic Nidelven Hotel, Trondheim
Årets likepersonmøte ble arrangert på Scandic Nidelven Hotel i Trondheim. Aud -Thorild Andersen fra FFO Sør Trøndelag orienterte om bruker- og pasientrettigheter. Nevrokirurg Sasha Gulati ved St. Olavs Hospital i Trondheim, foreleste om funksjonell nevrokirurgi. Likepersoninnlegget ble holdt av avtroppende varamedlem Cecilie Benterud. Hun fortalte om sin historie om å få diagnosen dystoni og gjennomføre dyp hjernestimulering DBS.

12. mars, møte for lederne i NDF sine lokallag, Scandic Nidelven Hotel, Trondheim
I forbindelse med likepersons- og årsmøte på Scandic Nidelven Hotel i Trondheim, ble det gjennomført møte for lederne i NDF sine lokallag. Temaet for møtet var blant annet regelverkets krav til lokallag og presentasjon av hva de ulike lokallagene har gjennomført av aktiviteter.

12 mars 2017, årsmøte, Scandic Nidelven Hotel, Trondheim
På årsmøtet ble gjennomgang av årsberetningen og regnskapet for 2016, budsjettet for 2017, handlingsplanen for 2017, samt vedtektsendringer og valg.

21. mars 2017, medlemsmøte i NDF Rogaland

NDF Rogaland hadde medlemsmøte 21. mars 2017 klokken 18.00 på Gamla Verket i Sandnes. 

22. mars 2017, LEV VEL 2017: #innafor

Vi deltok på LEV VEL 2017, en fagkonferanse i regi av ExtraStiftelsen. Temaet var utenforskap - hvordan hjelpe mennesker som føler de har falt utenfor?

25. mars 2017, medlemsmøte i NDF Molde og omegn

NDF Molde og omegn inviterte til medlemsmøte 25. mars klokken 14.00 på Molde Fjordstuer, Julsundvegen 6, Molde
Tema: Brukermedvirkning

31. mars 2017, styremøte i Stavanger

NDF avholdt sitt konstituerende styremøte for det nye styret på Sola Strandhotell 31. mars.

26. april 2017, medlemsmøte i NDF Bergen og omegn

NDF Bergen og omegn inviterte til medlemsmøte 26. april 2017  klokken 18.00 – 20.30 i FFOs lokaler, Vestre Strømkai 7, Bergen.

4. mai 2017, lokallagsmøte NDF Oslo og Akershus

NDF Oslo og Akershus inviterte til medlemsmøte. Medlemmene i lokallaget ønsket seg en båttur på Oslofjorden.

4. mai 2017, Likepersonsmøte og båttur på Oslofjorden

Dag: 4.mai 2017 Sted: Kaia ved Oslo Rådhus Tid: Fremmøte 17 45. Båten går kl. 18. 

6. mai 2017, medlemsmøte i NDF Nord, Alta

NDF Nord inviterte til medlemsmøte på Alta hotell, lørdag 6.5.2017 fra klokken 11.00 - 14.00.

Line Mathisen holdt innlegg om Blepharospasme.

12-14. mai 2017, D-Days, Roma, Italia

Dystonia Europe arrangerte sin årlige D-Days konferanse 12-14 mai. Vertsnasjon var Italia. Fra Norsk Dystoniforening deltok MyDystonia ambassadør Sissel Buskerud (utgiftene dekkes av Dystoni Europe), og påtroppende leder i NDF Johan Arnfinn Warvik

dystoni_kalender.jpg
stott_vart_arbeid.jpg
dystoni_facebook.jpg
dystoni_bli_medlem.jpg
stott_norsk_dystoniforening.png
  • Kontakt
  • Bli medlem
  • NDF lokallag

  • Om Dystoni
  • Om foreningen
  • Hjem