dystoni_logo.png

Hva er likepersonsarbeid?

hjelpende_h_nd.png

Norsk Dystoniforening har som formål å være en støtte for medlemmer som har dystoni.

"Likepersonsarbeid kan defineres som ei samhandling mellom personer som opplever å være i samme båt, det vil si samme livssituasjon, og hvor selve samhandlinga har som mål å være til hjelp, gi støtte eller veiledning partene i mellom.
Ønsket er at ved hjelp av likepersonskontakt og profesjonell hjelp, vil mottakeren oppleve en bedret livskvalitet. Likepersonsarbeid er en organisert samhandling, og eies av brukernes egne organisasjoner".
(Hentet fra FFO ”Likepersonsarbeid i funksjonshemmedes organisasjoner" 2005).

Norsk Dystoniforening sine likepersoner

Fullstendig liste over NDF sine likepersoner publiseres i medlemsbladet Dystoni Nytt. 

Telefonnumrene til likepersonene blir ikke utdelt. Dersom du ikke får tilstrekkelig hjelp via vår kontakttelefon tlf  +47  928 07 822, vil du bli kontaktet av en likeperson som har god kunnskap og erfaring om den type dystoni du er rammet av. Vi gjør oppmerksom på at vi ringer fra ukjent telefonnummer.

NDF sin vær varsom plakat

varleltrekant-900px.jpg

NDF sine likepersoner ønsker å opptre varsomt. Når vi blir kontaktet, skal vi opptre etter følgende punkter:

 • Vi er likepersoner
 • Vi er ikke medisinske fagpersoner
 • Vi skal være medmennesker
 • Være lyttende
 • Sette grenser
 • Vi skal undersøke informasjon og gi tilbakemelding
 • Henvise til fagpersoner ved medisinske spørsmål
 • Vi tar ikke kontakt med pårørende
 • Når vi opplever at noen er i en krise og for eksempel truer med å avslutte sitte eget liv, skal vi anbefale vedkommende å kontakt Mental Helse, på telefon 116123. Dersom vi opplever at vedkommende ikke er i stand til å kontakte Mental Helse, skal vi kontakte politiet

 

dystoni_kalender.jpg
stott_vart_arbeid.jpg
dystoni_facebook.jpg
dystoni_bli_medlem.jpg
stott_norsk_dystoniforening.png
 • Kontakt
 • Bli medlem
 • NDF lokallag

 • Om Dystoni
 • Om foreningen
 • Hjem