dystoni_logo.png

Dystoni organisasjoner

BEBRF Blepharospasm Pages

Care4Dystonia (USA)

Dansk dystoniforening

Dystonia Medical Research Foundation

Dystonia Europe

Finlands Dystoni-förening rf.

Svensk Dystoniforening

The Dystonia Society (britisk dystoniforening)

We move   

Offentlige instanser og lovverk

Folketrygdloven

Folketrygdloven — om fysioterapi

Forsøksordning — transport til og fra arbeid eller skole, betal for bussbillett

Fritt sykehusvalg i Norge

NAV 

Nasjonalt dokumentasjonssenter for personer med nedsatt funksjonsevne

Oslo Universitetssykehus

Pasient- og brukerombudet

Sosial- og helsedirektoratet

Andre instanser

Den norske lægeforening

Funksjonshemmedes Studieforbund

Helse og Rehabilitering

Nasjonal Kompetansetjeneste for bevegelsesforstyrrelser (NKB)

Norges forskningsråd

Norsk Fysioterapeutforbund - Psykomotorisk fysioterapi

Norsk neurologisk forening

dystoni_kalender.jpg
stott_vart_arbeid.jpg
dystoni_facebook.jpg
dystoni_bli_medlem.jpg
stott_norsk_dystoniforening.png
  • Kontakt
  • Bli medlem
  • NDF lokallag

  • Om Dystoni
  • Om foreningen
  • Hjem