dystoni_logo.png

NDF arrangerer 2 likepersonmøter for våre medlemmer i løpet av året. I tillegg arrangerer NDF sine lokallag to møter i året.

papir_menn3_banner-400x300.jpg

I mars og oktober arrangerer NDF likepersonmøter i henholdsvis Sør-Norge, Midt-Norge, eller Nord-Norge. I forbidelse med møte i mars, arrangeres også NDF sitt årsmøte.

For å delta på møtene, må medlemsavgiften for inneværende år være betalt Du kan velge mellom enkelt medelemskap og familiemedlemskap. Ved familiemedlemskap kreves det at medlemmene har samme registrerte bostedsadresse.

De siste årene har møtene blitt arrangert i Trondheim, Stavanger, Bergen, Oslo og Omegn, samt Tromsø.

NDF er stolte av å kunne tilby reisetilskudd til våre medlemmer, ved deltakelse på likepersonmøter. Se i menyen til venstre og klikk på "reisetilskudd" for å lese mer. 

Innkalling til årsmøte:
Innkalling til årsmøtet publiseres i medlemsbladet Dystoni Nytt, på nettsidene våre og andre sosiale media. Sakspapirer deles ut på årsmøtet. De som ønsker det kan få tilsendt papirene i forkant.

11-12. mars 2017, likepersonsmøte og årsmøte, Rica Nidelven Hotel, Trondheim

Invitasjon til likeperson og årsmøte finner du i Dystoni Nytt nr. 2, 2016 som publiseres innen utgangen av desember. Medlemsavgiten for 2017 må være betalt for å delta på likepersonmøte.

21-22 oktober 2017, høstens likepersonsmøte i Oslo, Thon Hotel opera

Invitasjon til likeperson og årsmøte finner du i Dystoni Nytt nr. 1, 2017 som publiseres innen utgangen av juni. Medlemsavgiten for 2017 må være betalt for å delta på likepersonmøte.

dystoni_kalender.jpg
stott_vart_arbeid.jpg
dystoni_facebook.jpg
dystoni_bli_medlem.jpg
stott_norsk_dystoniforening.png
  • Kontakt
  • Bli medlem
  • NDF lokallag

  • Om Dystoni
  • Om foreningen
  • Hjem