dystoni_logo.png

Gjeldende regler for tilskudd til reiseutgifter i forbindelse med medlemsmøte/årsmøte i NDF

NDF støtter sine medlemmer med et avgrenset beløp til reiseutgiftene ved deltakelese på likepersonmøtene i mars og oktober. Det forutsettes at billigste reisemåte velges.

Følgende satser gjelder:

Minimum egenandel er kr.600,- for reiseutgifter pluss kr. egenandel for overnatting.
Prisen for overnatting varierer mellom 300 og 500 kr pr. person, avhengig av hotellets sine rompriser.

Stønaden til reiseutgiftene er basert på geografisk bosted i forhold til hvor i landet likepersonmøtene arrangeres.De siste årene har møtene blitt arrangert i Trondheim, Stavanger, Oslo-regionen, Bergen og Tromsø.

Når likepersonmøtet arrangeres i Sør-Norge og Midt-Norge:
Medlemmer bosatt i Sør-Norge og Midt-Norge får reisetilskudd inntil 900 kr,-  mens medlemmer bosatt i Nord-Norge får dekket inntil 1800,- kr.

Når likepersonmøtene arrangeres i Nord-Norge:
Medlemmer bosatt i Sør-Norge og Midt-Norge får reisetilskudd inntil 1800 kr, mens medlemmer bosatt i Nord-Norge får dekket inntil 900,- kr.

Bruk av bil og fly:
For bruk av egen bil regnes kr 3,80 pr km som er Statens satser for kjøregodsgjørelse.

Dersom du må bruke fly, er det viktig at du sjekker priser og avgangstider med aktuelle flyselskap. Bestill så tidlig som mulig for å få en god pris. Avbestillingsforsikring anbefales.

Er du usikker på hvordan du skal gå fram, eller ikke ser deg i stand til å delta av økonomiske eller andre årsaker, så vil vi selvsagt prøve å finne en god løsning for deg. Ta kontakt med vår konferanseansvarlig for mer informasjon.  Opplysningene vil selvfølgelig bli behandlet konfidensielt.

Ovenstående regler tar utgangspunkt i at møtet holdes i Sør- eller Midt-Norge. Skulle et møte bli holdt i Nord-Norge, må nok reglene vurderes på nytt først.

Reiseregningen i forbindelse med likepersonmøtene i 2017 finner du her.

dystoni_kalender.jpg
stott_vart_arbeid.jpg
dystoni_facebook.jpg
dystoni_bli_medlem.jpg
stott_norsk_dystoniforening.png
  • Kontakt
  • Bli medlem
  • NDF lokallag

  • Om Dystoni
  • Om foreningen
  • Hjem