dystoni_logo.png

okonomi-okologi.jpg

Støtt Norsk Dystoniforening

Vi oppfordrer deg til å støtte vårt viktige arbeid.

Ved å donere til vår forening hjelper du mennesker med diagnosen dystoni og deres pårørende.

Norsk Dystoniforening sine hovedmål er:

 • Å være et støttende nettverk for mennesker med dystoni
 • Å være opplysende om rettigheter rundt sykdommen
 • Å arbeide for et felles beste for alle med diagnosen dystoni
 • Å gi medlemmer og andre interesserte informasjon om behandlingstilbud og medisinske fremskritt
 • Å spre kunnskap om dystoni i samfunnet generelt, parallelt med et europeisk samarbeid med tilsvarende foreninger i andre land

Norsk Dystoniforening er medlem av paraplyorganisasjonen Dystonia Europe  som blant annet bidrar til og støtter forskning på dystoni for bedre behandling og livskvalitet for de som er rammet av dystoni..

Du kan støtte foreningen ved å innbetale det beløpet du ønsker å gi til konto nr. 2050 01 43348.Vennligst merk innbetalingen med «Støtte».

Tusen takk for din støtte! 

 

dystoni_kalender.jpg
stott_vart_arbeid.jpg
dystoni_facebook.jpg
dystoni_bli_medlem.jpg
stott_norsk_dystoniforening.png
 • Kontakt
 • Bli medlem
 • NDF lokallag

 • Om Dystoni
 • Om foreningen
 • Hjem