NDF Lokallag Agder og Omegn NY DATO 3.10.2018 kl. 12.00

Tilskuddsportalen

Møte med Tilskuddsportalen 7 juni 2018, Oslo

Sola Strandhotell Foto: Tove Nilsen

Høstmøte 2018 6-7 oktober

Lokallaget Nord inviterer til møte 1 september kl. 13.00 til 16.00

Nasjonal kompetansetjeneste for bevegelsesforstyrrelser!

LEV VEL 2018

Extrastiftelsen Lev Vel 2018

Brain awareness week!

2018 er Norsk Dystoniforening sitt jubileumsår

Medlemskap for 2018

Noen tanker og erfaringer 4 år etter DBS operasjon

Fysioterapi ved Dystoni

Kast loss!

NDF Oslo og Akershus vårmøte 14 juni

Dystonia Europa

Spørreundersøkelse via Dystonia Europa, svar innen 31.1.2018

Norsk Dystoninettverk

Oversikt over en snødekket Tananger havn Fra Tananger havn i vinterdrakt. Fotograf Tove Nilsen.

NDF NORD lokallags møte 21 april 2018 på Olavsgaard

Thon Hotel Baronen

NDF Molde og omegn lokallags møte 15 mars 2018

Rogaland lokallag inviterer til vårmøte 13 mars 2018 kl. 18.00

Lokallags møte NDF BERGEN OG OMEGN 13 mars 2018 kl. 18.00

Aktivitetskalender 2018

Norsk Dystoniforening sitt medlemsblad 2-2017 er nå i trykken!