18 strategier for å leve med dystoni.

18 Strategier for å leve godt med dystoni.

 1. Skaffe relevant informasjon om dystoni og behandling.
 2. Bli en aktiv deltaker i å mestre/håndtere din dystoni.
 3. Forsterke følelsen av kontroll, men vit hva du skal kontrollere.
 4. Oppretthold selvaktelsen, og utvikle din identitetsfølelse.
 5. Utvikle et positivt syn på tingene, og leve i håpet.
 6. Søk behandling for depresjon og angst.
 7. Sett seg mål og ha til hensikt å nå dem.
 8. Bruke tilpassede måter å klare ting på.
 9. Opprettholde/forbedre sosiale støtte nettverk.
 10. Engasjere seg i hyppig kommunikasjon med familien.
 11. Unngå hemmelighold overfor venner og kolleger.
 12. Overvinn fysiske og mentale hindringer for selvstendighet.
 13. Søk hjelp fra tilgjengelige kilder.
 14. Ha en forsiktig finansiell planlegging.
 15. Legg vekt på fysisk og mental velvære og hygge.
 16. Husk og avsette tid til lek og fornøyelser.
 17. Sikre seg at tilpasningsprosessen skjer fortløpende.
 18. Kampanjer for bedre tjenestetilbud for dystoni.