Brosjyrer

Informasjonbrosjyre om Norsk Dystoniforening

Brosjyren beskriver hva Norsk Dystoniforening (NDF) arbeider for og fordeler av å være medlem i NDF. Ta kontakt med kontakt@dystoni.no hvis du er interessert i brosjyren i papirformat. Du kan også laste brosjyren ned som pdf-fil, ved å klikke her.

Dystoni

Teksten i brosjyren er skrevet av nevrolog Jeanette Koht, Vestreviken i samarbeid med Norsk Dystoniforening. Brosjyren er laget for pasienter, pårørende og helsepersonell. Brosjyren beskriver hva dystoni er og svarer på mange spørsmål som personer med dystoni og deres pårørende gjerne har. Ta kontakt med kontakt@dystoni.no hvis du er interessert i brosjyren i papirformat. Du kan også laste brosjyren ned som pdf-fil, ved å klikke her.

Blepharospasme

Teksten i brosjyren er skrevet av Elin Bjelland Forsaa, overlege ved Nevrologisk avdeling, Stavanger Universitetssjukehus. Forsaa er også er tilknyttet Nasjonal kompetansetjeneste for Bevegelsesforstyrrelser (NKB). Brosjyren beskriver symptomer og behandling ved blepharospasme, også omtalt som øyedystoni. Ta kontakt med kontakt@dystoni.no hvis du er interessert i brosjyren i papirformat. Du kan også laste brosjyren ned som pdf-fil, ved å klikke her.

Skrivekrampe/Oppgavespesifikk dystoni

Teksten i brosjyren er skrevet av Elin Bjelland Forsaa, overlege ved Nevrologisk avdeling, Stavanger Universitetssjukehus. Forsaa er også er tilknyttet Nasjonal kompetansetjeneste for Bevegelsesforstyrrelser (NKB). Brosjyren beskriver symptomer og behandling ved skrivekrampe-hånd og oppgavespesifikk dystoni. Ta kontakt med kontakt@dystoni.no hvis du er interessert i brosjyren i papirformat. Du kan også laste brosjyren ned som pdf-fil, ved å klikke her.

Stemmelidelsen spastisk dysfoni

Teksten er skrevet av Jens Øyvind Loven, overlege Øre-nese-halsavdeling Lovisenberg Diakonale sykehus. Brosjyren beskriver hva spastisk dysfoni er, årsak og behandling. Ta kontakt med kontakt@dystoni.no hvis du er interessert i brosjyren i papirformat. Du kan også laste brosjyren ned som pdf-fil, ved å klikke her.

Dyp hjernestimulering (DBS)

Teksten i denne brosjyren er skrevet av overlege dr. med. Inger Marie Skogseid, Nevrologisk avdeling, Oslo universitetssykehus – Rikshospitalet, i samarbeid med Norsk Dystoniforening. Brosjyren beskriver hvem som kan utføre operasjonen, hvordan operasjonen utføres, og hva som kan forventes etter operasjonen. Ta kontakt med kontakt@dystoni.no hvis du er interessert i brosjyren i papirformat. Du kan også laste brosjyren ned som pdf-fil, ved å klikke her.