Om foreningen

Norsk Dystoniforening er en frivillig pasientforening for personer som har fått diagnosen dystoni, og for deres pårørende. Foreningen er landsdekkende og ble formelt stiftet i 1993.

Vårt mål:
• Å være et støttende nettverk for mennesker med diagnosen dystoni
• Å være opplysende om rettigheter rundt sykdommen
• Å arbeide for et felles beste for alle med diagnosen dystoni
• Å gi medlemmer og andre interesserte informasjon om behandlingstilbud og medisinske fremskritt
• Å spre kunnskap om dystoni i samfunnet generelt, parallelt med et europeisk samarbeid med tilsvarende foreninger i andre land

Lokallag:

Norsk dystoniforening har 8 lokallag:

NDF Agder lokallag

NDF Bergen og omegn lokallag

NDF Innlandet og omegn lokallag

NDF Nordvest og omegn lokallag

NDF Oslo og Akershus lokallag 

NDF Rogaland og omegn lokallag

NDF Nord og omegn lokallag

NDF Trøndelag (under stiftelse)

Medlemskap i paraplyorganisasjoner:
Medlem av Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) og Dystonia Europe (DE).

Kontakt oss:
Pasienter og pårørende kan opprette kontakt med foreningen via vår

Kontakttelefon 928 07 822

Kontakttelefonen er åpen mandag, onsdag og fredag fra kl 16.00-18.00.

E-post kontakt@dystoni.no

Økonomi:
Foreningen er godkjent, og støttes økonomisk av Barne- Ungdoms- og Familiedirektoratet (BUF).  Øvrig økonomi består av medlemskontingenter. 

Organisasjons nr:  980 202 453. 

Styret:
Foreningen ledes av et styre. Ønsker du å se hvem vi er, eller kontakte oss, finner du nødvendig informasjon her.

Medlemsblad:
Medlemsbladet Dystoni-Nytt kommer ut to ganger i året.

Medlemskontingent:
Enkeltmedlem 250,-
Familie (2 stk) 300,
Familiemedlem (ut over 2 stk) 50,-
Når det gjelder familiemedlemskap, krever BUFdir. at familiemedlemskap er forbeholdt samme husstand.

Medlemskontingenten gjelder for ett kalender år. Alle private kan tegne medlemskap i Norsk Dystoniforening. Kontingenten kan betales til vår bankkonto 2050.01.43348 eller via vipps.

Medlemsmøter, likepersonmøter:
Norsk Dystoniforening arrangerer likepersonmøter  to ganger i året. Møtene blir arrangert i de ulike landsdelene.

Bli med å påvirke foreningens arbeid:
Styret ønsker best mulig kontakt med våre medlemmer,  så vi sammen kan bygge en forening etter medlemmenes ønsker.

Du er hjertelig velkommen til å ta kontakt med oss. 

Vi trenger mer informasjon om deg til medlemsregisteret vårt

På grunn av endringer i tilskuddsordningen fra BUF må vi vedlikeholde medlemsregisteret vårt for å få gitt korrekt informasjon i søknaden vår.