Aktivitets-kalender

2021

11. februar — Styremøte, digitalt
7. april — Webinar med Jeanette Koht
27. mai — Styremøte Alta — AVLYST
30. mai  — Årsmøte Dystonia Europe, digitalt
11.-12. juni — Styre- og likepersonsmøte, samt årsmøte Hotel Olavsgård
3. september — Møte med styret og lokallagsmedlemmer i NDF Rogaland i Stavanger
4. september — Styremøte Stavanger
28.-29. september — Likepersonsopplæring Gardermoen
16.-17.oktober — Likepersonsmøte Lillehammer
23.-25.november — Styremøte Alta