Vedtekter for NDF

Vedtekter for Norsk Dystoniforening. Etter revisjon (13) vedtatt av årsmøtet den 12.03.2017.

Vedtektene for Norsk Dystoniforening finner du i sin helhet her.