Fysioterapi ved dystoni trinn 2

Trinn 2 skal gi fysioterapeuter økt kunnskap om dystoni og gi en oversikt og trening i hvilken type fysioterapi som er nyttige for denne tilstanden. I tillegg får alle deltakerne gjennom kurset se mange pasienter med ulike dystonier og en unik erfaring med denne pasientgruppen.

Trinn 2 kurset bygger på det dysioterapeutene har lært på trinn1. Mellom trinn 1 og trinn 2 kurset begynner, bør deltakerne ha behandlet/vurdert pasienter på egenhånd i egen praksis. På trinn 2 kurset vil det være mye trening sammen med pasienter og videre utdanning i hvilke øvelser og treningsformer som vil være nyttig for denne pasientgruppen. Det vil bli mange pasientdemonstrasjoner.

Program trinn 2 «Fysioterapi ved dystoni»

Programmet for trinn 2 vil være mer praktisk rettet enn trinn 1. Kursdeltakerne vil kunne dele sine egne erfaringer, samtutføre funksjonsundersøkelse og behandling påpasiener med dystoni.

Program trinn 2 «Fysioterapi ved dystoni», Tromsø den 29-30. august 2016

Dag 1
09.00-09.15 Velkommen og praktisk informasjon og kort oppsummering av trinn 1
ved leder i NDF Anniken Hagen

09.15-9.35: Viktigheten av funksjonsundersøkelse, – hva ser vi etter
Fysioterapeut Anette Holmelid Elvik, Osterøy Fysioterapi

09.35-12.00: Kasuistikker og erfaringer fra deltagere med fokus på funksjonsundersøkelse med innlagte kaffepause
Alle deltagere har med enten pasienter eller videoer.

12.00-13.00: Lunsj

13.00-13.45: Å leve med en bevegelsesforstyrrelse – hvordan kan vi som fysioterapeuter bidra?
Fysioterapeut Anette Holmelid Elvik, Osterøy Fysioterapi, har flere års erfaring med behandling av pasienter med dystoni.

13.45-14.00 Pause

14.00-15.30 Kasuistikker og erfaringer fra deltagere med fokus på funksjonsundersøkelse fortsetter med innlagt kaffepause

15.30-15.45 Spørsmål

Dag 2:
09.00-09.45: 
Hjernens plastisitet og hvorfor dette er viktig ved dystoni.
Nevrolog Grit Richter, Universitetssykehuset i Nord-Norge.

09.45-10.00: Muskeltonus, ved fysioterapeut Johanna Blom

10.00 -10.15: Kaffepause

10.15-10.45: Viktigheten av behandling – hva vil vi oppnå
Fysioterapeut Anette Holmelid Elvik, Osterøy Fysioterapi.

10.45-12.00: Kasuistikker, fremleggelse fra kursdeltagere med fokus på behandling med innlagt kaffepause

12.00-13.00: lunsj

13.00-14.30 Kasuistikker, fremleggelse fra kursdeltageremed fokus på behandling fortsetter med innlagt kaffepause
Alle deltagere har med enten pasienter eller videoer.

14.30-15.15: Hvordan optimalisere medisinsk behandling og hva skal vi med scoringsskjemaer? 
Nevrolog Grit Richter, Universitetssykehuset i Nord-Norge

15.15-15.45 Gjennomgang av studier, oppsummering og spørsmål

Vi gjør forbehold om endringer.