Likeperson og årsmøte

Norsk Dystoniforening arrangerer 2 likepersonmøter i løpet av året. I tillegg arrangerer lokallagene to møter.

Invitasjon  finner du i Dystoni Nytt. Medlemsavgiften må være betalt for å delta på likepersonmøte. I forbindelse med vårens møte avholdes årsmøte.

For å delta på møtene, må medlemsavgiften for inneværende år være betalt. Du kan velge mellom enkelt medlemskap og familiemedlemskap. Ved familiemedlemskap kreves det at medlemmene har samme registrerte bostedsadresse og navn og fødselsdato må oppgis ved innmelding. Melder du deg inn etter 1.9. er det halv pris.

Foreningen tilbyr reisetilskudd for våre medlemmer ved deltakelse på likepersonmøter.Se i menyen til venstre og klikk på «reisetilskudd» for å lese mer.

Innkalling til årsmøte:
Innkalling til årsmøtet publiseres i medlemsbladet Dystoni Nytt, på nettsidene våre og andre sosiale media.

Sakspapirer sendes til alle som er påmeldt i forkant av årsmøte.