Tips og rettigheter

Her legger vi ut tips, råd og vink om rettigheter du har i forbindelse med din dystoni. Har du et tips om noe som bør legges ut her, så send oss en epost, et brev, eller ring.

Fritt sykehusvalg
Når du blir henvist til vurdering/undersøkelse/behandling i spesialisthelsetjenesten, har du rett til selv å velge sykehus/behandlingssted. Les mer om dette her.

SOS-kapsel
For alle DBS-opererte kan det være trygt å ha en SOS-kapsel på seg til enhver tid, spesielt ved ulykkestilfeller og akutt sykdom. De finnes i ulike utgaver. SOS-kapselen kan bestilles via Norsk Folkehjelp sin nettbutikk og finnes i flere utførelser. Se her.

En SOS-kapsel er en informasjonskapsel som er anerkjent og brukt over hele verden, og spesielt i Europa. Kapselen vil være til uvurderlig hjelp for den som evt. skal gi deg nødvendig førstehjelp ved ulykkestilfeller, sykdom osv. i inn- og utland.

Refusjonslisten – alt på ett sted
I refusjonslisten finnes informasjonen som er nødvendig for å skrive ut legemidler på blå resept. Sykdomspunktene forsvinner og erstattes av refusjonskoder. Refusjonskodene er basert på kodeverkene ICPC-2 og ICD-10.

Trygderettigheter – fysikalskbehandling Folketrygdloven  § 5-8, utgifter til fysikalsk behandling ved dystoni / torticollis.

Vi minner om rettigheter i forbindelse med utgifter til fysikalsk behandling. I brev fra Rikstrygdeverket av 25.5.2001 bekreftes følgende:

”Rikstrygdeverket finner å kunne legge til grunn at dystonier som skyldes organisk sykdom eller skade i sentralnervesystemet og som medfører spastiske pareser, omfattes av punkt 1.k) under Nevrologi i sykdomslisten i forskriften § 4.”

Brevet i sin helhet kan du hente her og ta med til din fastlege.

Tannbehandling
Dystoni i nakken vil ikke automatisk gi rett til refusjon av tannbehandling. Det er visse kriterier som ligger til grunn. Se kriteriene her. Dersom du oppfyller kriteriene for refusjon av tannbehandling, vil tannlegen være behjelpelig med å søke om refusjon. For å få dekket utgifter, hmå dystonien blant annet påvirke bittet slik at det kreves behandling. Ta kontakt med din tannlege for vurdering om du er innenfor kriteriene for refusjon til tannbehandling.