Kontakttelefon

Ønsker du å prate om bevegelsesforstyrrelsen dystoni?

Ring vår kontakttelefon 928 07 822.

Telefonen betjenes mandag, onsdag og fredag fra klokken 16.00-18.00.

Norsk Dystoniforening er en frivillig pasientorganisasjon uten fast ansatte. Telefonen betjenes av likepersoner som har gjennomført kurs og opplæring i likepersonarbeid.

Dersom du ønsker direkte kontakt med oss, anbefaler vi at du benytter kontakttelefonen eller vår e-post adresse.

Telefonnumrene til likepersonene blir ikke utdelt. Dersom du ikke får tilstrekkelig hjelp via vår kontakttelefon, vil du bli kontaktet av en likeperson som har god kunnskap og erfaring om den type dystoni du er rammet av. Vi gjør oppmerksom på at vi ringer fra ukjent telefonnummer.

Fullstendig liste over likepersoner publiseres i medlemsbladet Dystoni Nytt.

Norsk Dystoni forenings kontaktinformasjon pr. 22. april 2022

Skoglivegen 1
6637 Flemma

Kontakttelefon: 928 07 822 

Organisasjons nr: 980 202 453
Bankkonto 2050.01.43348.

E-post kontakt: kontakt@dystoni.no
E-post leder: warvik@dystoni.no