Hva er likepersonsarbeid?

Norsk Dystoniforenings formål er å være en støtte for medlemmer som har dystoni.

«Likepersonsarbeid kan defineres som ei samhandling mellom personer som opplever å være i samme båt, det vil si samme livssituasjon, og hvor selve samhandlinga har som mål å være til hjelp, gi støtte eller veiledning partene i mellom.
Ønsket er at ved hjelp av likepersonskontakt og profesjonell hjelp, vil mottakeren oppleve en bedret livskvalitet. Likepersonsarbeid er en organisert samhandling, og eies av brukernes egne organisasjoner».

(Hentet fra FFO ”Likepersonsarbeid i funksjonshemmedes organisasjoner» 2005).

Norsk Dystoniforenings likepersoner

Liste over likepersoner publiseres i medlemsbladet Dystoni Nytt.

Dersom du ikke får tilstrekkelig hjelp via vår kontakttelefon  928 07 822 vil du bli kontaktet av en likeperson som har god kunnskap og erfaring om den type dystoni du er rammet av.

VÆR VARSOM PLAKAT

Likepersoner ønsker å opptre varsomt. Når vi blir kontaktet, skal vi opptre etter følgende punkter:

  • Vi er likepersoner
  • Vi er ikke medisinske fagpersoner
  • Vi skal være medmennesker
  • Være lyttende
  • Sette grenser
  • Vi skal undersøke informasjon og gi tilbakemelding.
  • Henvise til fagpersoner ved medisinske spørsmål
  • Vi tar ikke kontakt med pårørende
  • Når vi opplever at noen er i en krise og for eksempel truer med å avslutte sitte eget liv, skal vi anbefale vedkommende å kontakt Mental Helse, på telefon 116123. Dersom vi opplever at vedkommende ikke er i stand til å kontakte Mental Helse, skal vi kontakte politiet