NDF lokallag og kontaktpersoner

NDF Agder og Omegn
Reidunn Bjørg Løland
E-post: reidunn-b_l@yahoo.com
Tlf.: 472 58 176

NDF Bergen og Omegn
Atle Bogen
E-post: atle.bogen@morvikveien.com
Tlf : 920 35 326

NDF Innlandet og omegn
John Berget
E-post: johnberget@gmail.com
Tlf: 950 88 227

NDF Nordvest og omegn
Johan Arnfinn Warvik
E-post: warvik@dystoni.no
Tlf.: 915 80 247

NDF Rogaland og omegn
Teija M. Pekonen
E-post: teampekonen@gmail.com
Tlf.: 481 04 798

NDF Oslo og Akershus
Sissel Buskerud
E-post: sissel.buskerud@gmail.com
Tlf.: 908 60 339

NDF Nord og omegn
Lise Bakken
E-post: lisebakken2002@yahoo.no
Tlf.: 996 44 443