NDF lokallag og kontaktpersoner

NDF Agder
Torstein Try
E-post: try@ansgarskolen.no
Tlf.: 988 92 661

NDF Bergen og Omegn
Atle Bogen
E-post: atle.bogen@morvikveien.com
Tlf : 920 35 326

NDF Innlandet og omegn
John Berget
E-post: johnberget@gmail.com
Tlf: 950 88 227

NDF Nordvest og omegn
Johan Arnfinn Warvik
E-post: warvik@dystoni.no
Tlf.: 915 80 247

NDF Rogaland og omegn
Teija M. Pekonen
E-post: teampekonen@gmail.com
Tlf.: 481 04 798

NDF Oslo og Akershus
Berit Lysaker
E-post: berit.lysaker@gmail.com
Tlf.: 988 23 837

NDF Nord og omegn
Lise Bakken
E-post: lisebakken2002@yahoo.no
Tlf.: 996 44 443