Kontaktliste fysioterapeuter

Under finner du lenke til ny, oppdatert liste over sertifiserte fysioterapeuter innen behandling av dystoni.

Blant fysioterapeutene som står oppført på listen deltok mange på trinn 1 og trinn 2 i løpet av 2014, 2015 og 2016 på utdanningen for å sertifisere fysioterapeuter innen behandling av dystoni, som Norsk Dystoniforening fikk gjennomført med støtte fra ExtraStiftelsen.

I årene etter har Norsk Dystoniforening gjennomført skolering av ytterligere nye fysioterapeuter, først med støtte og organisatorisk bistand fra Desitin og siden høsten 2023 med støtte fra Merz Therapeutics.

Kontaktlisten under, som er oppdatert medio 2024, er inndelt geografisk etter fylker.