Kontaktliste fysioterapeuter

Våren 2014 utførte Norsk Dystoniforening med hjelp av midler fra ExtraStiftelsen, sertifisert fysioterapeuter innen behandling av dystoni.

Alle fysioterapeutene som står oppført på listen har deltatt på trinn 1 og trinn 2 i løpet av 2014, 2015 og 2016. Utviklingen på kunnskapsnivået mellom trinn 1 og 2 har vært imponerende!

Kontaktlisten er inndelt geografisk etter fylker. Oppdatert liste klikk her :  https://www.dystoni.no/wp-content/uploads/2019/09/oppdatert-fysioterapiliste-september-2019.pdf

Her finner du oversikt over nyutdannede fra OUS, 2018.