Handlings- og strategiplan for Norsk Dystoniforening

Strategiplan

Strategiplanen for  Norsk Dystoniforening i perioden 2020 – 2025 , kan du lese i sin helhet her.

Handlingsplan

Handlingsplanen for Norsk Dystoniforening for 2019 finner du her