NDF info

Norsk Dystoniforening (NDF) er en frivillig pasientforening for personer som er rammet av dystoni, og deres pårørende. Foreningen er landsdekkende og ble formelt stiftet i 1993. Per dags dato består foreningen av 637 medlemmer.

Vi har som mål:
• Å være et støttende nettverk for mennesker med dystoni
• Å være opplysende om rettigheter rundt sykdommen
• Å arbeide for et felles beste for alle med diagnosen dystoni
• Å gi medlemmer og andre interesserte informasjon om behandlingstilbud og medisinske fremskritt
• Å spre kunnskap om dystoni i samfunnet generelt, parallelt med et europeisk samarbeid med tilsvarende foreninger i andre land

Lokallag:
Norsk dystoniforening har totalt 7 lokallag:

NDF Agder og Omegn

NDF Bergen og Omegn

NDF Innlandet og omegn

NDF Nordvest og Omegn

NDF Oslo og omegn

NDF Rogaland og omegn

NDF Nord og omegn

 

Medlemskap i paraplyorganisasjoner:
NDF er medlem av Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) og Dystonia Europe (DE).

Kontakt oss:
Pasienter og pårørende kan opprette kontakt med foreningen via vår kontakttelefon (+47) 928 07 822 eller på e-post kontakt@dystoni.no  Kontakttelefonen er åpen mandag, onsdag og fredag fra kl 16.00-18.00.

Økonomi:
Foreningen er godkjent, og støttes økonomisk av Barne- Ungdoms- og Familiedirektoratet (BUF).  Øvrig økonomi består av medlemskontingenter. 

Organisasjonsnr:
Foreningens organisasjonsnr i Enhetsregisteret er 980 202 453. 

Styret:
Foreningen ledes av et styre. Ønsker du å se hvem vi er, eller kontakte oss, finner du nødvendig informasjon her.

Medlemsblad:
Medlemsbladet Dystoni Nytt kommer ut to ganger i året, juni og desember.

Medlemskontingent:
Enkeltmedlem 250,-
Familie (2 stk) 300,
Familiemedlem (ut over 2 stk) 50,-
Når det gjelder familemedlemskap, krever BUFdir. at familiemedlemskap er forbeholdt samme husstand.

Medlemskontingenten gjelder for ett kalender år. Alle private kan tegne medlemskap i Norsk Dystoniforening. Kontingenten kan betales til vår bankkonto 2050.01.43348.

Medlemsmøter (likepersonsmøter):
Norsk Dystoniforening arrangerer likepersonmøter  to ganger i året. Møtene blir arrangert i de ulike landsdelene.

Bli med å påvirke foreningens arbeid:
Styret ønsker best mulig kontakt med våre medlemmer,  så vi sammen kan bygge en forening etter medlemmenes ønsker.

Du er hjertelig velkommen til å ta kontakt med oss.