Bli medlem

For å bli medlem i Norsk Dystoniforening klikk på «bli medlem» familiemedlem eller enkelt medlem.

 

Velkommen som medlem til Norsk Dystoniforening!

Som medlem får du:

  • Medlemsbladet «Dystoni-Nytt» to ganger i året. Du velger om du vil ha til-sendt bladet i PDF-format eller i trykket utgave. Vi foretrekker dere velger PDF pga portoutgiftene.
  • Invitasjon til våre faste medlemsmøter/likepersonmøter som arrangeres vår og høst.
  • Motta invitasjon til lokal-lagsmøter.
  • Økonomisk støtte til deltakelse på medlemsmøtene/likepersonmøtene.
  • Reisetilskudd i forbindelse med deltakelse på årlig medlemsmøtene/likepersonmøtene. Reglene for dette kan du lese her.

Norsk Dystoniforening arbeider målrettet for å bidra til å øke kunnskapen om dystoni blant fagpersoner og i samfunnet generelt, samt bidra til et likt behandlingstilbud for alle som er rammet av bevegelsesforstyrrelsen dystoni. Gjennom medlemskap i Norsk Dystoniforening hjelper du til i arbeidet og til gjengjeld får du selv støtte fra en gruppe mennesker som virkelig vet hva det innebærer å ha dystoni.

Medlemsavgift for familiemedlemskap er 300,- kr og 250,- kr for enkeltmedlemskap.

Når det gjelder familiemedlemskap, krever BUFdir. at familiemedlemskap er forbeholdt samme husstand. Navn og fødselsdato må oppgis på begge. 

Det lønner seg å være medlem!

Familiemedlemskap

Enkeltmedlem