Reisetilskudd

Gjeldende regler for tilskudd til reiseutgifter i forbindelse med medlemsmøte/årsmøte.

Norsk Dystoniforening støtter sine medlemmer med et avgrenset beløp til reiseutgiftene ved deltakelse på likepersonmøtene. Det forutsettes at billigste reisemåte velges.

Følgende satser gjelder:

Egenandel kr. 750,- for overnatting  likepersonmøter.  NB Påmeldingen er ikke gjeldende før egenandel er betalt. 

Reisetilskudd er basert på geografisk bosted i forhold til hvor i landet likepersonmøtene arrangeres.

Når likepersonmøtet arrangeres i Sør-Norge og Midt-Norge:

Medlemmer bosatt i Sør-Norge og Midt-Norge får reisetilskudd inntil kr. 900 –

Medlemmer bosatt i Nord-Norge får reisetilskudd inntil kr. 1800,-

Når likepersonmøtene arrangeres i Nord-Norge:

Medlemmer bosatt i Sør-Norge og Midt-Norge får reisetilskudd inntil kr. 1800,-

Medlemmer bosatt i Nord-Norge får reisetilskudd inntil kr. 900,-

Bruk av bil:
For bruk av egen bil regnes kr. 3,50 per kilometer i kjøregodtgjørelse.

Reiseregningen i forbindelse med likepersonmøtene deles ut på møtet og må returneres senest 14 dager etter møtet.