F.v Vigdis Viken, Merete Avery, Lise Bakken, Haldis Hillersøy, Johan Arnfinn Warvik, Aksel Napstad, Sissel Buskerud, John Berget, Reidun Ulvin, og Jorunn Myhren fra Studieforbundet Funkis.

Åtte deltok på lokallagssamling

Hvordan driver vi våre lokallag? Det var temaet for møtet som 8. og 9. mars ble holdt på hotell Olavsgaard.

Møtet samlet åtte personer fra styrene i fem lokallag — hvorav det ene var Trøndelag som er i oppstartfasen. Med Trøndelag vil Norsk Dystoniforening totalt ha åtte lokallag i Norge.

På møtet var det utveksling av erfaringer, nye tanker og idémyldring. Lokallagsansvarlig John Berget gikk gjennom diverse informasjon til alle som driver lokallagene rundt om. Økonomi var et tema. Jorunn Myhren orienterte om hvordan man kan søke midler i studieforbundet Funkis, som Norsk Dystoniforening er medlem av. Leder Johan Arnfinn Warvik orienterte videre om styreweb.

Johan Arnfinn presiserte at å ha flest mulig lokallag og møter rundt om i vårt vidstrakte land, gjør det mulig for flere av medlemmene å delta på møter. Det er stort sett viktig for de med diagnosen dystoni å treffe andre med samme utfordringer og ha en felles arena.

Les mer i neste nummer av Dystoni Nytt.

Tekst: Merete Haaseth Avery