Det blir valgfri julemiddag på Odden Spiseri i forbindelse med dystonimøtet på Hamar 1. desember.

Dystonimøte på Hamar

Medlemsmøte, omvisning på Domkirkeodden og julemiddag.

NDF Innlandet inviterer til medlemsmøte på Domkirkeodden på Hamar onsdag 1. desember.

Programmet er som følger:

  • Kl. 16.00: Frammøte klokka 16.15: Orientering og omvisning på Domkirkeodden med sang
  • Kl. 17.00: Innledning av dystoniforeningens leder Johan Arnfinn Warvik. Vi legger opp til et par timer med utveksling av erfaringer med å leve med vår sykdom, behandlingstilbud etc.
  • Kl. 1900: Valgfri julemiddag med dessert på Odden Spiseri på Domkirkeodden. Meny sendes til de påmeldte.

Arrangementet med bespisning er gratis for medlemmer og familiemedlemmer av Norsk Dystoniforening.

Påmelding til NDF Innlandet ved leder John Berget på telefon 950 88 227 eller via mail john.berget58@gmail.com innen 12. november.

De som av ulike grunner ikke rekker omvisningen kan komme direkte til møtestart klokka 17. Gi beskjed ved påmelding.

– Dette blir vårt første møte i gamle Hedmark og vi håper mange av våre medlemmer i Innlandet har anledning til å sette av denne kvelden til felles nytte og hygge. Velkommen, ønsker styret i NDF Innlandet ved John Berget.