Scandic Nidelven Hotell.

Eget lokallag i Trøndelag?

Norsk Dystoniforening ønsker velkommen til et medlemsmøte i Trondheim.

Datoen er lørdag 28. oktober 2023.

Vi møtes til gode samtaler om dystoni, og diskuterer hvordan vi best lever med denne vanskelige sykdommen. Vi drøfter også om det er grunnlag for å etablere et eget lokallag i Trøndelag. Styret i NDF deltar.

Scandic Nidelven

Vi har reservert møterom på Scandic Nidelven hotell hvor det også serveres lunsj og middag til de dette passer. Dette er gratis for medlemmer og familiemedlemmer.

Det er mulighet for overnatting mot en egenandel på 300 kroner per person. Egenandelen skal betales før møtestart.

Gi beskjed ved påmelding om du/dere blir med på lunsjen, middagen og/eller trenger overnatting.

Påmelding

Påmelding til Reidun Ulvin, Namsos.

Send mail eller ring til Reidun på reidunulvin@hotmail.no eller tlf. 480 65 286

Påmeldingsfrist 29. september 2023.

Program:

Lørdag 28. oktober:

  • 1200: Velkommen ved leder i Norsk dystoniforening, Johan Arnfinn Warvik
  • 1230-1330: Lunsj
  • 1330-1415: Å få en kronisk diagnose som dystoni, hvordan takler vi det og hvordan leve best mulig med den. Ved Johan Arnfinn Warvik.
  • 1415-1430: Benstrekk/pause
  • 1430-1515: Å få en kronisk diagnose som dystoni…fortsetter. Diskusjon.
  • 1515-1545: Pause med en liten matbit
  • 1545-1630: Min historie ved John Berget – etterfulgt av spørsmål om DBS.
  • 16.45-1730: Er det grunnlag for eget lokallag i Trøndelag? Diskusjon om hva vi sammen kan få til i Midt-Norge.
  • 18.00: Middag og sosialt samvær i restauranten på hotellet.

* Det jobbes med å involvere fagpersoner i programmet. Hvis vi lykkes med det kan det bli endringer i programmet innenfor angitte tidsramme.

Tekst: John Berget