– Endelig møttes vi alle sammen!

Det nye styret i Norsk Dystoniforening har vært samlet til sitt første fysiske møte på Gardermoen Airport Hotel tirsdag 16. og onsdag 17. juni. Styret har tidligere i år kun møttes digitalt, på Zoom, som følge av koronapandemien.

– Men det å snakke med hverandre over nett er ikke det samme som å treffes ansikt til ansikt, sier leder Johan Arnfinn Warvik.

Han er glad for at medlemmene kunne møtes, ha det sosialt sammen og bli bedre kjent med hverandre. På styremøtet ble det blant annet snakket om hvilke ansvarsoppgaver hver enkelt av styremedlemmene har og vil få framover. Drøftet ble også møteaktivitet og planer videre.

– Mitt inntrykk er at vi blir et bra team som vil jobbe godt sammen — til beste for medlemmene, sier Johan Arnfinn.

På bildet ses fra venstre bak Vidar Bjørkli, Facebook-/nettansvarlig, Anita Sundbakken, konferanseansvarlig, Vigdis Dalberg Viken, økonomi (gradvis overta etter Sissel Buskerud), Inger Johanne Nilsen, sekretær, Line Mathisen, lokallagsansvarlig, Rolf Villanger, kontakttelefon. Foran sitter Sissel Buskerud, økonomi, og leder Johan Anrfinn Warvik.