Johan Arnfinn Warvik har påtatt seg å lede styret i NDF i to nye år, og ble på årsmøtet gjenvalgt med akklamasjon. Foto: Vidar Bjørkli

Gjenvalgt med akklamasjon

Johan Arnfinn Warvik fortsetter som leder av NDF.

Etter årsmøtet i Norsk Dystoniforening lørdag 15. april er det klart at styret fortsetter som før.

Både Johan Arnfinn Warvik, Sissel Buskerud, John Berget og Rolf Villanger ble gjenvalgt av et enstemmig årsmøte. Det skjedde med akklamasjon.

De øvrige styremedlemmene, Vigdis Viken, Anita Sundbakken og Vidar Bjørkli var ikke på valg.

Før valget sa Johan Arnfinn at han etter seks år som leder av styret ved denne korsveien hadde håpet på avløsning. Siden valgkomitéen ikke hadde kommet opp med forslag til nye kandidater hadde han etter en tenkepause sagt seg villig til å stille for to nye år — da under forutsetning at også de andre styremedlemmene tok gjenvalg.

I og med at ingen av styremedlemmene går ut fortsetter også valgkomitéen som før med Inger Johanne Nilsen og Line Mathiesen som medlemmer.

Regnskap og budsjett

Årsmøtet godkjente ellers regnskap for 2022 og budsjett for 2023, samt handlingsplan og strategiplan.

– Godt jobba! var det flere av årsmøtedeltakerne som bifallende kommenterte fra salen.

Årsmøtet gikk av stabelen ved Quality Hotel Olavsgaard på Skjetten ved Lillestrøm og samlet i overkant av 60 deltakere.