Haldis Marie Hillersøy fra NDF Bergen skal fortelle om sine rehabiliteringsopphold, på vårmøtet til NDF Rogaland i mai. Foto: Vidar Bjørkli

Møtes på Sola!

Hør Haldis fortelle om sine rehabiliteringsopphold.

NDF Rogaland og omegn lokallag ønsker velkommen til medlemsmøte på fredag 31. mai 2024 klokka 18 på Sola Strand hotel.

Foredrag ved Haldis

Etter velkomst blir det foredrag klokka 18.30 ved Haldis Marie Hillersøy.

Haldis er styremedlem i NDF Bergen. Hun har dystoni og har også fått Parkinson-diagnose.

Hun skal fortelle oss om sine rehabiliteringsopphold, og spesielt oppholdet på Beitostølen i november.

Hun tar for seg både søknadsprosessen, selve oppholdet og livet etter rehabilitering. Det blir også anledning til å stille spørsmål til Haldis.

Buffet

Middag er det klokka 20. Det blir selskapsbuffet med varme og kalde retter, kaker og kaffe/te.

Vi disponerer eget lokale. Drikke til maten bestilles og betales av hver enkelt.

Praktiske opplysninger

Det tilbys overnatting til medlemmer med lang reisevei. Egenandel overnatting kroner 500/pers. Egenandel møte og middag kroner 200/pers.

Egenandelene betales til NDF konto 2050.01.43348 eller Vipps 23971. Merkes «egenandel vårmøte» eller «egenandel vårmøte og overnatting».

Medlemmene med total reiselengde på minst 100 km kan søke refusjon for reiseutgifter. Søkes på eget skjema på etterskudd.

Påmeldingsfrist

Påmelding snarest og senest 10.05.24 til Teija på 481 04 798/teampekonen@gmail.com eller Oluf 936 31 543/olu-h@online.no.

Innbetaling av egenandeler senest 15. mai.

Hjertelig velkommen til vårt likepersonmøte i hyggelige omgivelser på Sola!

Hilsen oss i styret