REGELMESSIG: De aller fleste får regelmessig behandling med botulinumtoksin viser vår medlemsundersøkelse.

NDF anbefaler rutiner som skaper trygghet

Dystoniforeningens medlemsundersøkelse før jul, konkluderer med at de aller fleste av våre medlemmer får regelmessig behandling til rett tid. To sykehus skiller seg derimot negativt ut.

De to sykehusene som ser ut til å ha størst forbedringspotensialet, er St. Olav hospital i Trondheim og Rikshospitalet i Oslo. Ved disse to sykehusene er det relativt mange som melder uregelmessigheter, utsettelser og ventetid for å få injeksjoner av botulinumtoksin.

Skriver brev

Styret i dystoniforeningen har gjennomgått undersøkelsen, og med bakgrunn i svarene er det skrevet brev til St. Olav Hospital og Rikshospitalet der vi ber om at det innføres rutiner som sikrer at dystonipasienter får sine injeksjoner regelmessig og til rett tid.

167 svarte

Dystoniforeningen har via sosiale medier oppfattet at det er flere som ikke får behandling til rett tid. Foreningen mottar av og til også direkte henvendelser om ventetid med oppfordring til å engasjere seg.

Men vi ønsket oss en bedre oversikt før vi engasjerte oss i saken. Derfor gjennomførte vi en medlemsundersøkelse. 167 av 480 medlemmer svarte på undersøkelsen, og de aller fleste ga oss nyttige tilleggskommentarer.

Gode rutiner

Vi understreker at vi ikke er faglig profesjonelle i slike saker, derfor er vi varsomme med å trekke for bastante konklusjoner. Men vi føler det er grunnlag for å skrive brev til de to St. Olav hospital og Rikshospitalet og påpeke at det er en del av deres pasienter som opplever uregelmessig behandling og dermed dårlige livskvalitet.

Det er flere sykehus som har gode innkallingsrutiner, og som bør få ros. Ved disse sykehusene får pasientene med seg innkalling til ny time før vedkommende forlater sykehuset. Det er en rutine som skaper forutsigbarhet og trygghet hos pasientene, og som vi anbefaler.

Tekst: John Berget