Ny leder: Mats Nyberg (t.h) er valgt til ny leder av Svensk Dystoniförening. Her sammen med Ulf Borg som fortsetter som kasserer i foreningen.

Ny leder i Sverige

Mats Nyberg avløser Bengt-Erik Calles.

Det er klart etter årsmøtet i Svensk Dystoniförening som ble holdt i Stockholm lørdag 3. februar.

Valget til styre ga som resultat at Mats Nyberg avløser Bengt-Erik Calles som leder.

Den nye lederen sier at det kan bli svårt å fylle skoene etter legenden Bengt Erik som alle berømmer for å ha gjort en kjempejobb for foreninga gjennom mange år. Bengt-Erik fortsetter som styremedlem.

– Vi skal i alle fall gjøre vårt beste. De viktigste oppgavene for oss blir å prøve å få opp medlemstallet og sikre økonomien, sier Mats.

Svensk Dystoniförening mottar ikke statsstøtte på samme måte som Norsk Dystoniforening og er så godt som helt avhengig av sponsormidler.

Fra Norsk Dystoniforening deltok styremedlem, nettansvarlig og redaktør av Dystoni-nytt Vidar Bjørkli som gjest under årsmøtet.