Dystoni-nytt nr. 1/23

Nytt nummer ute

Dystoni-nytt nr. 1/23 er ferdig i trykken og underveis til deg i posten.

Våren og sommerens utgave av Dystoni-nytt er her! Fredag var bladet ferdig i trykken hos Lyskopi i Molde, og det er nå underveis i posten til medlemmene. Fra før er bladet sendt ut digitalt på e-post.

Hovedoppslaget i denne utgaven, som er på 52 sider, handler om Johanna Blom. Den svenske fysioterapeuten ga en oppvisning i kunnskap om fysioterapi for dystoni som imponerte både fagfolk og legfolk på Olavsgaard i april.

Jubileum

Mye av bladet er også viet 30-års jubileet til Norsk Dystoniforening dette året. I en fyldig og rikt illustrert artikkel tar Rolf Villanger oss med på et tilbakeblikk og ser på historia til foreninga — fra den spede begynnelsen og fram til i dag — hvor vi har over 640 medlemmer.

Vi har også vært i Lyngdal og laget reportasje på Reidunn Bjørg Løland. Reidunn, som fylte 83 år 15. juni, har vært med i foreninga i hele 23 år, og har i løpet av disse årene gjort en betydelig frivillig innsats.

Innholdet ellers

Av innholdet ellers kan vi nevne:

  • Aud fortalte om sitt liv med Meiges syndrom
  • Slik takler Torstein å leve med spastisk dysfoni — dette er hans hjelpemidler
  • Kristina Ytterdal forteller deg om hvordan pust og yoga kan hjelpe mot smerter
  • Økt interesse blant nevrologene ved UNN i Tromsø for å ta i bruk ultralyd og EMG ved injeksjoner
  • D-days i Dublin
  • Nytt fra lokallagene
  • Kontaktliste over sertifiserte fysioterapeuter