63 påmeldt til årsmøtet

– Vi er godt fornøyd, sier styreleder Johan Arnfinn Warvik.

Da påmeldingsfristen gikk ut, hadde 63 meldt seg på til likepersons- og årsmøtet i Norsk Dystoniforening 15.-16. april 2023 på Quality Hotel Olavsgaard på Skjetten ved Lillestrøm.

Styreleder Johan Arnfinn Warvik — også kalt Joff — sier seg meget godt fornøyd med oppslutninga om møtet.

Ut fra tilbakemeldingene han har fått tror han spesielt programmet har fenget mange. Både Johanna Blom og Aud Engen er store trekkplastre.

– Vi har også lykkes med å markedsføre likepersons- og årsmøtet godt både på nett og i medlemsbladet, sier Joff.

Fysioterapikurs

Dagen før årsmøtet skal Johanna Blom holde kurs for fysioterapeuter. Også her er det god deltakelse — med rundt 30 personer.

– For oss i styret gjenstår det bare å ønske velkommen. Det skal bli trivelig å treffes, både til møte og til festmiddag og sosialt samvær, sier Joff.