Reidun Ulvin er ny lokallagsleder i NDF Trøndelag mens Berit Lysaker har overtatt roret i NDF Oslo og Akershus.

De er nye lokallagsledere

Hils på Reidun Ulvin og Berit Lysaker.

Det er stabilt lederskap i Norsk dystoniforening. De aller, aller fleste styremedlemmer sentralt og lokalt tok gjenvalg på årsmøtet. To nye lokallagsledere er klare til innsats.

Berit Lysaker og Reidun Ulvin heter de to nye lokallagslederne. Berit er leder for Oslo og Akershus og Reidun for det nyregistrerte laget i Trøndelag. Berit er Oslo-jente og bosatt i hovedstaden, mens Reidun har adresse Namsos. Våre medlemmer har allerede blitt kjent med de driftige kvinnene siden de allerede har gjort en innsats for foreningen en god stund.

Begge to er også likepersoner i foreningen.

Sissel Buskerud fra Skjetten, som har vært leder for Oslo-laget i en årrekke, fortsetter som styremedlem i lokallaget samt at hun er nestleder i hovedstyret. Berit har også med seg Per Nordby fra Setskog i sitt lokale styre.

Nytt lag

Reidun Ulvin får med seg to andre driftige kvinner i det nye lokallaget i Trøndelag; Mona Reitan fra Norddyrøy på Frøya og Anne-Margareth Hansen fra Agdenes ytterst i Trondheimsfjorden er styremedlemmer. Når dette leses, har de allerede gjennomført sitt første lokalmøte på Ringve museum i Trondheim.

Det ble en endring i lokallaget i Bergen og Omegn under årsmøtet. Halldis Marie Hillersøy fra Ulseth ser seg nødt til å trappe ned, og overlater styrevervet til Kari Tiseth fra Morvik utenfor Bergen. Halldis har gjort en fantastisk innsats i flere år, og har sagt villig til å bistå lokallaget i en overgangsperiode. Atle Bogen fra Morvik fortsetter som leder.

Det ble også gjenvalg i lokallagene i Nordvest (Johan Arnfinn Warvik og Merethe Avery), Nord (Lise Bakken og Line Mathiesen) og Innlandet (John Berget, Liv Holum og Aksel Napstad), mens styremedlemmene i Agder og Rogaland ikke var på valg i år.

Gjenvalg i styret

Det ble som ventet, gjenvalg i hovedstyret. Vigdis Viken fra Kløfta går løs på en ny periode som kasserer. Anita Sundbakken fra Drammen gjør det samme i vervet som likepersonsansvarlig og konferanseansvarlig. Mens vår redaktør og webansvarlig, Vidar Bjørkli fra Finnsnes tar på seg to nye år i dette vervet.

De øvrige i styret var ikke på valg. Så leder Johan Arnfinn Warvik fra Flemma, nestleder Sissel Buskerud, sekretær og varaperson Rolf Villanger fra Rådal og lokallagsansvarlig John Berget, Gjøvik, fortsetter i sine verv.
Valgkomiteen som består av Inger Johanne Nilsen fra Alta og Line Mathiesen fra Kvaløya utenfor Tromsø ble også gjenvalgt.

Alle valg ble gjort ved akklamasjon.

Tekst og foto: John Berget

Les mer fra årsmøtet i neste utgave av Dystoni-nytt (utkommer før sommerferien).