38 fysioterapeuter er sertifisert innen behandling av dystoni

I løpet av 2014 har Norsk Dystoniforening sertifisert 38 fysioterapeuter.Gjennom kursreken «fysioterapi ved dystoni», har fysioterapeutene gjennomført trinn 1 og trinn 2.