4 juni 2019 Kurs – Brukermedvirkning i forskning, Nevroklinikken

Norsk Dystoniforening deltar v/ Johan Arnfinn Warvik og Sissel Buskerud.

Målet for kurset er å samle forskere og brukere for å legge grunnlag for god samhandling og kvalitetssikring av brukermedvirkning i forskning i nevrolinikken i fremtiden.