David Marsden prisen

David Marsden prisen ble introdusert av Dystonia Europe i 2003 og deles ut annethvert år. Prisen deles ut for å fremme forskning på dystoni, spesielt for å vekke interessen for dystoni blant unge forskere.