Dystonia Europe – 20 års Jubileum og Konferanse i 2013

ACHIVEMENT AND HOPE

Foto: Stephan Röhl

Dystonia Europe (paraply organisasjon for dystoni foreninger i Europa som NDF er medlem av) feiret 20-årsjubileum i Edinburgh, Skottland i september 2013. Samtidig arrangerte Dystonia Europe konferanse om dystoni hvor bortimot 20 faglige foredragsholdere med spesiell interesse og kunnskap om dystoni holdt foredrag.