LEV VEL 2018

Extrastiftelsen Lev Vel 2018

LEV VEL 2019: Folkehelse

Vårt styremedlem Sissel Buskerud deltar i morgen 20 mars 2018 på konferansen til Extrastiftelsen Lev Vel 2018#hele livet.

Les om konferansen i neste Dystoninytt.