Hjernens År 2014

I år var mai, utnevnt av EU, til Hjernens Måned i Europa. Året 2014 er utnevnt av EU til Hjernens år. Dette etter mye arbeid og initiativ av EBC (European Brain Council)