NDF Bergen og Omegn Invitasjon til likepersons møte 21. september 2019

 

Invitasjon til likepersons møte i Bergen og Omegn 

Bergen og Omegn lokallag  har gleden av å invitere deg og dine nærmeste til møte : 21.09.2019 Sted: Rosendal Fjordhotel. Rosendalsvegen 46. 5470 Rosendal Tid: 13.30-16.00 

Vei-beskrivelse: For å komme dit kan en reise med båt, buss eller bil. Det går båt direkte fra Bergen sentrum til Rosendal kl 11.00. Båten er i Rosendal kl 13.00. Det tar ca 10 min å gå fra båten til hotellet. Båt fra Rosendal kl 16.35 er i Bergen kl 18.35. Regler for å få dekket reiseutgifter finnes på NDF sin hjemmeside.  

Innhold på møtet: 

  • Ulike behandlingsformer. Medikamenter – botox/dysport og xenomin – DBS operasjon 

Lunsj fra kl 15.00-16.00

Foreningen dekker lunsj. Drikke til maten betaler hver enkelt selv.

Påmelding: Meld deg på ved å sende mail, ringe eller sende sms innen 16.09.2019 

Mail: haldishillersy@gmail.com 

Mobil: 473 84 643 Haldis  

Mobil : 92035326 Atle

Mobil : 92288869 Bente

Hjertelig velkommen!  

Hilsen  lokallagsleder Haldis Hillersøy Misund , styremedlemmer Bente Joøy Aukan  og Atle Bogen i Norsk Dystoniforening, Bergen og Omegn 

 

Ps: Til deg som har mottatt innbydelsen i posten. Har du en e- postadresse så vennligst oppgi denne, og gjerne telefon/mobilnummer.