Invitasjon til møte i Romerike lokallag 15.august 2009

Sissel Buskerud inviterer medlemmer på Romerike til nytt møte i  Romerike lokallag.

Det blir denne gangen på Stav Gjestegård Skjetten mandag den 7. september kl 1800.

Hun vil gjerne sende invitasjon til hvert enkelt medlem i området.