Likeperson og årsmøte 6-7 april 2019

Norsk Dystoniforening har den glede å invitere deg og din ledsager til Likeperson- og Årsmøte på
Quality Hotel Olavsgaard, 2013 Skjetten.

Om påmelding:
• Fyll ut skjemaet som dere finner i siste nummer av Dystoni Nytt og send til Tove Nilsen, Frøsholmvegen 10, 4056 Tananger
• Eller send alle opplysningene til konferanse@dystoni.no
Vi oppfordrer de som ønsker å delta til å melde seg på så snart som mulig.
Norsk Dystoniforenings kontaktperson og vert for møtet er Tove Nilsen 952 77 547
Epost: nilsen@dystoni.no
Våre kontakttelefoner under møtet er: Tove Nilsen, 952 77 547 og Johan Arnfinn Warvik 91 58 02 47.

Som kjent får vi tilskudd fra Barne-, ungdoms – og familiedirektoratet til drift av foreningen, og
mye av dette tilskuddet benytter vi til å subsidiere medlemmenes deltakelse på våre samlinger, slik
at flest mulig kan delta. Alle inviteres til å overnatte på hotellet med lunsj, middag, frokost og kaffeservering
fra lørdag til søndag.
Egenandel overnatting koster kr. 750,- per person egenandel. Dag-pakke med lunsj kr. 250.- per person
Dag-pakke med lunsj og middag kr.450,- per person
Egenandel innbetales til kontonummer 2050.01.43348. Husk å påføre navn og adresse. 
Påmelding gjelder ikke før det er innbetalt egenandel.

Det forutsettes at medlemskontingent er betalt innen påmelding. Familiemedlemskap kr.300.- Enkeltmedlem kr.250.- Konto 2050 01 43348. Vipps oss gjerne!

Ønsker du ekstra overnatting fra fredag til lørdag ordner du dette selv direkte til hotellet.
Quality Hotel Olavsgaard, Telefon 63 84 77 00

Vi håper at så mange som mulig av våre medlemmer ønsker å delta på møtet og ønsker

VEL MØTT! 

Hilsen Styret i Norsk Dystoniforening

 

Snart vår!  Foto:Tove Nilsen
f